lørdag den 6. december 2008

De 3 på tur!

I dag kan man så læse i Dagbladet, at 3 af vore borgmestre i området, nemlig Erik Flyvholm, Martin Merrild og Arne Lægaard sammen med et mindre følge drager øst på for at få foretræde for et folketingsudvalg, så de kan forklare deres sag om at det er bedre at "spille på" Holstebros sygehus, end Hernings.

Hvis der bare var en lille smule realitetssans blandt politikerne i vores område, så havde vi for længst haft en fast beslutning og finansiering af et nyt storsygehus i Aulum.

Men det er klart at når vi i vores ende af regionen fortsætter vores nabokrig og at går efter det der ligger tættest på os selv, så ”vinder” vi ikke.Vi skal kæmpe sammen og kæmpe klogt for et nyt storsygehus i Vestjylland. Det eneste sted der kan tænkes at blive en kompromisløsning er i Aulum, alt andet nægter jeg at tro på, og vil udelukkende fortsætte nabokrigen samt en kamp der ikke vil vindes.

Vi har ikke brug for en modernisering af hverken Holstebro eller Herning, det er der ikke grobund for, vi har brug for et nyt stort storsygehus der er i topklasse og kan betjene borgerne bedst muligt, og med bedst mulig kvalificeret arbejdskraft - dette får vi kun hvis vi virkeligt har noget at kunne tilbyde.

At de 3 borgmestre med følge vælger at kæmpe "vores sag" er meget sympatisk, omend en smule populistisk - men det var bedre om de bed i det sure æble og ville kæmpe for noget der var realistisk og dermed kunne give os et resultat!

Følg "kampen" på Facebook på: http://www.facebook.com/group.php?gid=28938274832

torsdag den 30. oktober 2008

Poker bliver stuerent

Nu lader det til at poker endeligt bliver stuerent, og man derfor ikke er afhængig af at skulle træffe et valg mellem at tage på casino eller spille i smug i diverse klubber, hvor man i dag betegnes som kriminel så snart man træder over dørtrinnet.

Både V og K er enige om fjerne poker fra listen over hazardspil, og dermed lovliggøre at spillet må spilles i turneringer i klubber m.v. (Dog kun med en indsats på max 300,-). S & DF er enige i at der skal kigges på reglerne, hvis der samtidig kigges på forebyggelse og behandling af ludomani.

Jeg mener det er på tide at dette sker, idet alt for mange "alm. danskere" har følt sig marginaliseret og kriminaliseret under den nuværende lovgivning, og henvist til at bryde loven hvis de ønsker at udfolde deres hobby.

Så "Thumbs Up" herfra, det er bare med at komme ud over stepperne, og få poker lovliggjort!

mandag den 6. oktober 2008

Hvad vil vi med kongehuset?

I dag blev det offentliggjort at vi til juni 2009, sammen med valg til EUP, skal tage stilling til om vi vil ændre tronfølgerloven.

Jeg synes dette er et meget tidssvarende valg at tage. Vi har heldigvis fået ligestilling og moderniseret resten af vores land, så nu er tiden kommet til kongehuset.

Men er det det vi vil? - Er vi kommet dertil at vi vil modernisere kongehuset, og hvorfor så kun noget af det?

De fleste kan nok blive enige om, at kongehusets magt i Danmark kan ligge på et meget lille sted, så at kalde os et monarki er jo ret beset en mild overdrivelse, dette har vi moderniseret for længst. Så kongehuset er jo i dag "blot", en kultur- og turistinstitution vi hiver op af æsken for at skabe omtale, omsætning og opmærksomhed omkring Danmark - og ikke et ondt ord om det, det gør det forholdsvist godt. Men er een af grundene til at de gør det godt, måske ikke at de netop ikke er up to date, at kongehuset netop er en institution der er løsrevet fra den tid vi ellers befinder os i.

Ville kongehuset kunne bibeholde sin mystik, opmærksomhed og værdi, hvis vi pludselig opdaterede det til den normale verden? - Jeg tror det ikke.

Kongehuset er en historisk kulturinstitution, som efter min mening bør forblive sådan, hvis vi ønsker et kongehus i den stand vi har den i dag. Dvs. vi må fastholde tronfølgeloven, selvom den ikke er tidssvarende. Hvis vi begynder at rokke på så fundamentale ting i kongehuset, som selve dets "overdragelse", så mener jeg vi bør opdatere kongehuset generelt, så må det være tid til den helt store renovering.

Jeg kan hurtigt komme på 2 punkter jeg mener var mere oplagte at renovere, end tronfølgerloven:
  • Afskaffelse af straffriheden. Kongelige bør så kunne straffes såvel som alm. borgere, en kriminel handling er da vel hverken mere eller mindre kriminel fordi den foretages af en kongelig?
  • Afskaffelse af skattefrihed og momsfritagelse. De kongelige bør på lige fod med alle andre svare skat og moms af indtægter fra salg af malerier såvel som afgiftsbetaling på biler m.v.

Jeg siger ikke, at vi skal have gennemført ovenstående, jeg mener blot at vi bør overveje hvad vi vil med vores kongehus i fremtiden, vil vi fastholde det som den institution det er, eller vil vi opdatere det, og dermed fjerne fundamentet for hvorfor vi i dagens Danmark har valgt at have et kongehus.

lørdag den 4. oktober 2008

Hvad skal vi egentlig med Thyborøn?

I dag havde jeg fornøjelsen af et af mine jævnlige besøge i Thyborøn, men ved ankomsten til byen så jeg med gru, at Lemvig kommune har valgt at sætte grundene vest for Harborørevej til salg til erhvervsgrunde, og jeg kunne ikke lade være med at tænke over hvad idéen hermed egentlig er?

Lad os lige blive enige om hvad Thyborøn er i dag og i fremtiden. Jeg tror de fleste er enige om, hvad enten man kan lide det eller ej, at Thyborøns fremtid nok ikke ligger i selvstændig forsyning indenfor fiskeindustrien, tror man den ligger indenfor andet erhverv alene? Jeg tror man skal prøve at sikre Thyborøn som en stærk turismemagnet i Vestjylland. Turisme ved vi, at vi er gode til i Vestjylland, og herunder ikke mindst i Thyborøn. Skal vi så modarbejde det eller sikre det bedre kår?

Hvad opnår vi ved at lade erhvervsvirksomheder fremstå som portalen til Thyborøn. Uden at træde nogen for meget over tæerne, håber jeg, at de fleste kan se at indgangen til Thyborøn ikke er verdens mest attraktive, der er industri og genbrugsplads ved indgangen, og heldigvis i dag (endnu) udsigt til pæne og attraktive private boliger. Hvis Thyborøn i fremtiden skal være med i front indenfor turisme, tror jeg det er vigtigt at man sikrer at byen tager sig godt ud, allerede fra første meter.

Man kan altid finde plads til alm. erhverv og industri. Det er ikke det der tiltrækker turisterne, derfor mener jeg også at arealerne der nu er sat til salg bør blive reserveret til turisme- og kulturrelaterede bygninger og virksomheder. Det er det der i fremtiden vil være, nok den største, indtægtskilde i de små og mindre havnebyer i Vestjylland. Jo bedre man så klarer sig indenfor turismen, jo bedre muligheder vil virksomheden så herefter få for at tiltrække og fastholde andre erhverv samt indbyggere.

Førstehåndsindtrykket er alfa og omega, også når det gælder turister, så sikre dog at byen tager sig godt ud, i stedet for at tænke kortsigtet og få nogle få håndører for nogle grunde, man om 10-15-20 år vil være trætte af at kigge på, fordi de, måske, gør at Thyborøn vender "bagsiden" ud mod "kunderne". Og hvad hjælper det så med flot bymidte og havn, hvis indtrykket og udtrykket fra første færd er lugten af dårlig byplanlægning og manglende konsekvens indenfor hvad man vil, som betyder et førstehåndsindtryk af gammel industri og erhverv, i stedet for blomstrende turisme og kultur.

Vær med til at sikre en god og stabil fremtid for Thyborøn, gør det attraktivt at komme til Thyborøn, lad det se godt ud, og sikre at ny industri og erhverv ikke placeres på første parket - det vil næppe blive det store trækplaster for et attraktivt Thyborøn i fremtiden.

mandag den 29. september 2008

Lad os få licensen over på skatten

I dag kom der så fra V & S forslag frem om at flytte licensen over på skatten. Et oplæg jeg fandt yderst glædelig, idet vi er mange der har arbejdet herpå i nu snart 10 år.

Ikke alene vil det som nævnt medføre en lang række besparelser på administration, opkrævning og "manglende betalinger", men vigtigst af alt finder jeg det, at vi for fremtiden fordeler "byrden" bedre, hvilket passer mit social-libertarianske hjerte godt.

Hvis licensen flyttes over på skatten sikrer vi, at studerende og lavindkomstfamilier slipper "billigere", og højtlønnede betaler en større del af kagen. Jeg mener dette er i samfundets interesser at alle får lige adgang til vore fælles informationsmedier, og hermed også fjerner grundlaget for "sortseere".

Umiddelbart forstår jeg fint Henriette Kjærs (Kons) holdning med synliggørelsen af hvad vi betaler for, hvorfor de konservative ikke vil gå med. Men hvis den holdning skal leve, så vil det jo også betyde at vi skulle have 100% klarhed over hvad vi betaler til fx kultur, veje, sygehusvæsen m.v. - hvilket jeg umiddelbart mener er en rigtig god idé. Det faktum ændrer dog ikke på at vi fortsat må opkræve det via skatten, ellers ville vi jo blive væltet i regninger for Vejafgift, Sygehusafgift osv...osv...

Nej lad os få samlet de offentlige udgifter, der skal opkræves fra borgerne, på skatten. Herefter har vi så en opgave med at sikre en større synliggørelse på årsopgørelserne, hvorpå der kan noteres hvor meget man har betalt til de enkelte dele af det offentlige system, så man kan se hvad det koster, og hvorfor vi betaler den skat vi gør.

onsdag den 24. september 2008

Forrygende ragelse!

I aftenens udsendelse af TV/MIDTVEST kunne jeg se, hvad jeg længe har haft bange anelser og formodninger om, nemlig at flere og flere restauratører vælger at bryde rygeloven, og desværre mange flere end frygtet.

De usolidariske restauratører der vælger at bryde loven vurderer selv at det er over halvdelen af byens restauratører i Holstebro der vælger at bryde loven, og lade gæsterne ryge på deres beværtninger.

Jeg mener det er yderst kritisabelt at dette kan ske, uden at der kan skrides ind meget hårdere end loven lægger op til. Det nytter ikke noget ikke at kontrollere skarpt her i starten, samt at skride ind med store bøder fra første overtrædelse, samt med eventuel advarsel om at man kan miste sin bevilling ved 3. overtrædelse. Dette selvfølgelig sammenholdt med en større kontrolindsats overfor de kar der nu engang har vist sig at være brodne, som man også gør indenfor fødevarekontrollen.

For det første er loven lavet for at beskytte medarbejderne på restaurationerne, men også for at bekæmpe den passive rygning blandt gæsterne, hvilket selvfølgelig også gerne skulle bevirke et færre antal rygere generelt i Danmark.

Vi har vedtaget en lov, så skal den også håndhæves med respekt for de der overholder den, og for de den er lavet for - de der arbejder i restaurationsbranchen og de der kommer der.

tirsdag den 16. september 2008

Støtte til udkantsområderne

Tirsdag morgen kom der et godt tilbud fra socialdemokraternes Karen Hækkerup, støtte til udkantsområderne.

Dette i form af at hun vil foreslå at vi flytter rockerborge og den tilhørende kriminalitet og kampe mod 2.G'erne ud af byerne og ud til de små samfund.

Karen Hækkerup er åbenbart evigt forvisset om at det vil gavne mere, at lade små lokalsamfund løfte opgaven at skulle få et samfund til at fungere med en rockerborg og de følgevirkninger det må give for huspriser, lokalsamfund, livet i lokalsamfund, samt at små lokalsamfund bedre kan beskytte børn og unge mod kriminalitet, "dårligt selskab" og holde dem ude af "skudlinjen" mellem rockere og 2.G'ere m.v.

Lad os endeligt få de hårde kriminelle flyttet ud på landet, hvor der er langt bedre mulighed for at politi og myndigheder glemmer dem, så er de også ude af syn for størstedelen af den danske befolkning, og hvad man ikke ser og bemærker i det daglige giver jo ikke problemer.

Jeg må indrømme, at jeg er ganske sikker på, at vores politi har en lidt bedre bemanding og vores øvrige myndigheder har lidt bedre mulighed for at "styre" og kontrollere de hårde kriminelle, når de har dem indenfor synsvidde.

Jeg tror gerne mine naboer ser sig fri for at jeg sælger min ejendom gennem Karen Hækkerup!

fredag den 29. august 2008

Hvad er forskellen på liberalisme og socialisme

I disse dage kan man i pressen læse at den røde blok har overhalet den blå (heldigvis har vi stadigt langt til næste valg), men i en sådan situation må man også se på hvordan det kan være, og jeg svært ved andet end at det må være den sædvanlige kurve for enhver regering der er i en bølgedal.

Men ved samme lejlighed synes jeg også at det må være på sin plads at huske sig selv på hvad de grundlæggende forskelle på socialisme og liberalismen egentlig er (idet dette er de 2 store ideologier i vores styre). Så derfor tog jeg mig lige en søgning på Wikipedia, og blev atter bekræftet i hvorfor jeg er placeret hvor jeg er...

Liberalisme dækker over en bred samling af ideer og teorier om et samfunds opbygning, der med rod i oplysningstiden anser individuel frihed for at være det vigtigste politiske mål.
Liberalismen understreger individuelle rettigheder og lige muligheder. Selvom forskellige former for liberalisme forsøger at opnå målet via forskellige midler, kan man generelt fastslå, at liberale støtter sig til en række principper, herunder ejendomsretten, ytringsfrihed, en begrænset statsmagt, retsstaten, det civile samfund og en fri udveksling af ideer. Derudover støtter liberale enten en markeds- eller blandingsøkonomi, men ikke planøkonomi.
Liberale er afvisende overfor en række af de antagelser, der dominerede tidligere teorier om samfundets opbygning, herunder kongens ufejlbarlighed, arvelige privilegier og statskirker.
Indenfor liberalismen findes to hovedstrømninger, som konkurrerer om at bruge termen ”liberal” og som har modstridende holdninger til, hvordan frihed defineres. Klassisk liberale og libertarianere mener, at den eneste form for frihed der findes, er frihed fra tvang. De ser statsmagtens indblanding i økonomien, som en form for tvang, der er med til at begrænse individets økonomiske udfoldelsesmuligheder og foretrækker derfor markedsøkonomiske politikker. Ligeledes er de imod ideen om en velfærdsstat. Socialliberale mener, at statsmagten skal tage en aktiv rolle i individernes liv og aktivt forsøge at forøge deres frihed. Således mener de, at individer kun kan være frie, når de er sunde, uddannede og til en vis grad økonomisk ligestillede.

Socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser der ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt politisk kontrol og kommer alle samfundets medlemmer til gode. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskelligt udtryk. Der kan fx være tale om statsejerskab, kooperativer eller arbejdernes direkte ejerskab over deres egen arbejdsplads. Socialisme står således primært i modsætning til kapitalisme som økonomisk system, og liberalisme som politisk system.

Og når vi nu er igang, så fandt jeg også lige det som til tider kaldes ultraliberalisme:
Libertarianisme er en betegnelse for et bredt spektrum af politiske filosofier, som prioriterer individuel frihed højt og forsøger at minimere eller endog fjerne statsmagten. Filosofien fremføres oftest som en teori om retfærdighed, om end der ikke er noget forenet princip eller sæt af principper, som alle libertarianere kan forenes omkring. Libertarianismen har imidlertid stærke rødder i især liberalistisk og anarkistisk filosofi. Således er mange libertarianere enten tilhængere af en minarkistisk statsform eller et markedsanarki.
Libertarianismen er traditionelt blevet forsvaret enten på grundlag af konsekventialistiske principper eller som en rent naturretlig doktrin. Støttere af den førstnævnte tilgang betegner ofte sig selv som klassisk liberale, medens tilhængere af sidstnævnte slet og ret holder sig til libertarianere.
Termen libertarianer er meget udbredt i USA, hvor begrebet liberal er mere flertydigt end i visse andre dele af den vestlige verden. I Danmark er det således ikke unormalt for personer, som tilslutter sig denne gren af liberalismen, blot at kalde sig selv for liberale. En forøgelse af tilgængeligheden af især amerikansk litteratur om emnet synes dog at vidne om, at termen vinder større indpas i dansk sprogbrug.

Se flere her

tirsdag den 12. august 2008

Glimrende skævvridning af Danmark!

Jeg troede alligevel ikke at det skulle overgå mig, på samme uge at opleve både statsministeren og oppositions"lederen" at kæmpe om at skævvride Danmark og lægge partisansøm ud for vores transportsystem i Danmark.

At statsministeren ønsker dyrere brændstof er da noget af en liberal tankegang må man sige! - Jeg forstår ikke hvordan den holdning kan have rod i Venstre. Dette vil på ingen måde gavne Danmark, blot skævvride det. At sætte benzinpriserne op gavner ikke miljøet alene.
Det der skal til er billigere alternativ brændstof, og det kommer altså kun ved at gå mere helhjertet ind i udviklingen af dette, således at Danmark kan være i førerposition her. Det hvad enten vi taler brint, el, hybrid eller korn m.v. Sådan vil vi sikre en bedre dansk økonomi og bedre miljø, uden at "straffe" de der bliver nød til at bruge deres bil ifm. arbejde, hvad enten det skyldes at de bor i tyndt befolkede områder.
Mht. erhvervslivet, får de større omkostninger til transport - så lur mig om ikke det bliver Hr. & Fru Danmark der kommer til at betale regningen herfor.

At oppositions"lederen" herefter går ud og vil fjerne registreringsafgiften på biler var da noget der så til gengæld kunne varme et venstrehjerte, men glæden stoppede brat, da man læste at det kun var for at indføre roadpricing.
En nedsættelse eller fjernelse af registreringsafgiften er den eneste mulighed for mere sikre og miljøbevidste biler - dog skal det sikres, at det ikke sker over en nat, så vi derved udhuler økonomien hos familier der har lån og penge bundet i biler med en høj registreringsafgift, som dermed mister værdi.
Roadpricing vil ligesom højere brændstofpriser skævvride Danmark, idet det stort set kun vil ramme de der ikke kan undvære bilen ifm. kørsel til job langt fra hjemmet, personer i tyndt befolkede områder - samt erhvervet, hvilket vil bevirke højere priser til forbrugerne.

Så det er en ommer Hr. Fogh og Fru Thorning! Se nu at komme med et fremtidssikret og økonomisk gennemtænkt oplæg, der ikke skævvrider Danmark i Jeres iver på miljøfanatisme!

fredag den 1. august 2008

Så kom Holstebro da i medierne...

På bare 3 dage har Holstebro nået landsdækkende TV ikke mindre end 4 gange... det er da vist ikke sket før...

Først Post Danmark Rundt, som i onsdags startede og sluttede i Holstebro med årets første etape. Det var da godt at vi endelig fik den event til byen, men det tog også sin tid :-)

Dernæst blev det torsdag til både et kedeligt indslag og et godt indslag (mere herom senere)... Nemlig først, at Holstebro sammen med KBH oplever en massiv stigning i østbander og gadetyverier - så pas godt på taskerne piger! Den anden nyhed var om den danske atom/kernefysiker fra Holstebro der var med til at placere target på Hiroshima og Nagasaki (http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-13746752.html)... mere herom senere

I dag fredag blev det så til en virkelig forsidebasker med Hulepindsvin på afveje... http://nyhederne.tv2.dk/krimi/article.php/id-13776042.html

Men ovenpå 4 så store historier, har jeg nu alligevel valgt kun at gå videre med den ene af disse på min blog, nemlig historien om Charles C. Lauritsen, savværkssønnen fra Holstebro der var med ved bordet da der skulle lægges en strategi om hvilke 4 byer der skulle være A-mål, hvilket endte ud i bombningen af Hiroshima og Nagasaki.

Historien startede som en artikel i Dagbladet Holstebro-Struer, og kom så dagen efter i TV2 Nyhederne m.v., hvorefter historien begyndte at tage fart og folk begyndte at bedømme om det var godt eller skidt. Skal vi ikke starte med at slå fast at d. 10. maj 1945 er et par dage siden - og det var altså der mødet fandt sted, meget vand er rendt i åen siden da.

At begynde at gøre sig til dommer over om CCL skal være en helt eller en skurk på baggrund af denne deltagelse finder jeg lidt bagstræberisk, specielt hvis det sker med argumenter med rod i viden der er skabt siden da.

En Atom/Kernefysiker der har haft stor indflydelse på verdenshistorien, og var på "vores egen side", kan da ikke blive kategoriseret som en skurk. Jovist skete der store menneskelige tab, og selve handlingen er jo heldigvis ikke een vi ville gøre efter i dag, men det er ikke det det handler om. På daværende tidspunkt handlede man ud fra den viden man var i besiddelse af på netop det tidspunkt, og ikke viden skabt efter den dag.

Vi var i krig, A-bomben var det "helt store", og det var vores våben mod fjenden. Derfor kan vi kun være stolte af at en dansker var i en situation at han blev indbudt til bordet.

Folk skal dømmes ud fra situationen der var på det tidspunkt at handlingen blev begået, alt andet vil være bagstræberisk og hyklerisk.

onsdag den 30. juli 2008

Hvem bestemmer.... EF Domstolen eller Folketinget?

I de seneste dage har der været en lind strøm af tilkendegivelser for eller imod den aktuelle dom fra EF Domstolen der overruler vore nationale regler omkring familiesamføring m.v. i Danmark.

Måske er det ved at være tiden at vi finder ud af hvem eller hvad der bestemmer, og over hvad i Danmark.

At ignorere EF Domstolen vil være en fejlagtig vej at gå, idet vi må have respekt omkring de instanser vi selv forholder os til, når det er andre lande vi mener træder ved siden af. Alt andet vil underminere vores tillid, samarbejde og loyalitet overfor de øvrige medlemslande, og blot give carte blanche til at de kan gøre det samme.

Jeg mener i stedet vi skal undersøge, hvordan vi selv kan få selvbestemmelse i disse sager, og hvordan vi kan sikre den danske selvbestemmelse. Er dette ikke muligt, har vi ikke andre muligheder end at følge EF Domstolen.