onsdag den 30. juli 2008

Hvem bestemmer.... EF Domstolen eller Folketinget?

I de seneste dage har der været en lind strøm af tilkendegivelser for eller imod den aktuelle dom fra EF Domstolen der overruler vore nationale regler omkring familiesamføring m.v. i Danmark.

Måske er det ved at være tiden at vi finder ud af hvem eller hvad der bestemmer, og over hvad i Danmark.

At ignorere EF Domstolen vil være en fejlagtig vej at gå, idet vi må have respekt omkring de instanser vi selv forholder os til, når det er andre lande vi mener træder ved siden af. Alt andet vil underminere vores tillid, samarbejde og loyalitet overfor de øvrige medlemslande, og blot give carte blanche til at de kan gøre det samme.

Jeg mener i stedet vi skal undersøge, hvordan vi selv kan få selvbestemmelse i disse sager, og hvordan vi kan sikre den danske selvbestemmelse. Er dette ikke muligt, har vi ikke andre muligheder end at følge EF Domstolen.