onsdag den 30. juli 2008

Hvem bestemmer.... EF Domstolen eller Folketinget?

I de seneste dage har der været en lind strøm af tilkendegivelser for eller imod den aktuelle dom fra EF Domstolen der overruler vore nationale regler omkring familiesamføring m.v. i Danmark.

Måske er det ved at være tiden at vi finder ud af hvem eller hvad der bestemmer, og over hvad i Danmark.

At ignorere EF Domstolen vil være en fejlagtig vej at gå, idet vi må have respekt omkring de instanser vi selv forholder os til, når det er andre lande vi mener træder ved siden af. Alt andet vil underminere vores tillid, samarbejde og loyalitet overfor de øvrige medlemslande, og blot give carte blanche til at de kan gøre det samme.

Jeg mener i stedet vi skal undersøge, hvordan vi selv kan få selvbestemmelse i disse sager, og hvordan vi kan sikre den danske selvbestemmelse. Er dette ikke muligt, har vi ikke andre muligheder end at følge EF Domstolen.

2 kommentarer:

soren sagde ...

Det synes mig noget uambitiøst, bare at konkludere at vi i sidste ende måske ikke kan gøre andet, end at rette os efter domstolen.

Du mangler helt en stillingtagen til domstolens aktivistiske fortolkninger. Som jeg ser det, kan domstolen praksis reelt være i strid med den danske grundlov, idet domstolen fortolker efter hvad den mener er hensigten. Det kan betyde at der flyttes kompetancer fra nationale instanser til EU, vel at mærke uden de nødvendige godkendelser på nationalt niveau. Alstå kometance og suverænitetsoverdragelser, som efter grundloven kræver godkendelse via folkeafstemninger.

mvh
Søren Brandt

Fruergaard sagde ...

Hej Søren, og tak for din kommentar.

Jeg forstår ganske godt dit synspunkt.

Jeg mener blot, at har vi ikke mulighed for at omgøre eller ændre den beslutning der er taget fra EF Domstolen, bl.a. grundet aftaler indgået af os selv (om det så har været af manglende opmærksomhed eller uvidenhed er underordnet), så er det os der har et problem og ikke EU, hvorfor vi må bide i det sure æble og tage dommen til efterretning.

Dermed ikke sagt at vi skal lade det blive sådan i fremtiden. Vi skal herefter selvfølgelig sikre at vi for fremtiden ikke kolliderer med bl.a. Grundloven.

Det er bare vigtigt at huske at EF Domstolens dom ikke betyder suverænitetsafgivelse på nogen måde, det vil kun være beslutninger om tiltrædelse af aftaler indgået af folketinget der vil være det. Så er dette sket, har vi selv godkendt det, ellers er det netop at vi kan omgøre eller afvise den dom der er kommet fra EF.