mandag den 29. september 2008

Lad os få licensen over på skatten

I dag kom der så fra V & S forslag frem om at flytte licensen over på skatten. Et oplæg jeg fandt yderst glædelig, idet vi er mange der har arbejdet herpå i nu snart 10 år.

Ikke alene vil det som nævnt medføre en lang række besparelser på administration, opkrævning og "manglende betalinger", men vigtigst af alt finder jeg det, at vi for fremtiden fordeler "byrden" bedre, hvilket passer mit social-libertarianske hjerte godt.

Hvis licensen flyttes over på skatten sikrer vi, at studerende og lavindkomstfamilier slipper "billigere", og højtlønnede betaler en større del af kagen. Jeg mener dette er i samfundets interesser at alle får lige adgang til vore fælles informationsmedier, og hermed også fjerner grundlaget for "sortseere".

Umiddelbart forstår jeg fint Henriette Kjærs (Kons) holdning med synliggørelsen af hvad vi betaler for, hvorfor de konservative ikke vil gå med. Men hvis den holdning skal leve, så vil det jo også betyde at vi skulle have 100% klarhed over hvad vi betaler til fx kultur, veje, sygehusvæsen m.v. - hvilket jeg umiddelbart mener er en rigtig god idé. Det faktum ændrer dog ikke på at vi fortsat må opkræve det via skatten, ellers ville vi jo blive væltet i regninger for Vejafgift, Sygehusafgift osv...osv...

Nej lad os få samlet de offentlige udgifter, der skal opkræves fra borgerne, på skatten. Herefter har vi så en opgave med at sikre en større synliggørelse på årsopgørelserne, hvorpå der kan noteres hvor meget man har betalt til de enkelte dele af det offentlige system, så man kan se hvad det koster, og hvorfor vi betaler den skat vi gør.

onsdag den 24. september 2008

Forrygende ragelse!

I aftenens udsendelse af TV/MIDTVEST kunne jeg se, hvad jeg længe har haft bange anelser og formodninger om, nemlig at flere og flere restauratører vælger at bryde rygeloven, og desværre mange flere end frygtet.

De usolidariske restauratører der vælger at bryde loven vurderer selv at det er over halvdelen af byens restauratører i Holstebro der vælger at bryde loven, og lade gæsterne ryge på deres beværtninger.

Jeg mener det er yderst kritisabelt at dette kan ske, uden at der kan skrides ind meget hårdere end loven lægger op til. Det nytter ikke noget ikke at kontrollere skarpt her i starten, samt at skride ind med store bøder fra første overtrædelse, samt med eventuel advarsel om at man kan miste sin bevilling ved 3. overtrædelse. Dette selvfølgelig sammenholdt med en større kontrolindsats overfor de kar der nu engang har vist sig at være brodne, som man også gør indenfor fødevarekontrollen.

For det første er loven lavet for at beskytte medarbejderne på restaurationerne, men også for at bekæmpe den passive rygning blandt gæsterne, hvilket selvfølgelig også gerne skulle bevirke et færre antal rygere generelt i Danmark.

Vi har vedtaget en lov, så skal den også håndhæves med respekt for de der overholder den, og for de den er lavet for - de der arbejder i restaurationsbranchen og de der kommer der.

tirsdag den 16. september 2008

Støtte til udkantsområderne

Tirsdag morgen kom der et godt tilbud fra socialdemokraternes Karen Hækkerup, støtte til udkantsområderne.

Dette i form af at hun vil foreslå at vi flytter rockerborge og den tilhørende kriminalitet og kampe mod 2.G'erne ud af byerne og ud til de små samfund.

Karen Hækkerup er åbenbart evigt forvisset om at det vil gavne mere, at lade små lokalsamfund løfte opgaven at skulle få et samfund til at fungere med en rockerborg og de følgevirkninger det må give for huspriser, lokalsamfund, livet i lokalsamfund, samt at små lokalsamfund bedre kan beskytte børn og unge mod kriminalitet, "dårligt selskab" og holde dem ude af "skudlinjen" mellem rockere og 2.G'ere m.v.

Lad os endeligt få de hårde kriminelle flyttet ud på landet, hvor der er langt bedre mulighed for at politi og myndigheder glemmer dem, så er de også ude af syn for størstedelen af den danske befolkning, og hvad man ikke ser og bemærker i det daglige giver jo ikke problemer.

Jeg må indrømme, at jeg er ganske sikker på, at vores politi har en lidt bedre bemanding og vores øvrige myndigheder har lidt bedre mulighed for at "styre" og kontrollere de hårde kriminelle, når de har dem indenfor synsvidde.

Jeg tror gerne mine naboer ser sig fri for at jeg sælger min ejendom gennem Karen Hækkerup!