torsdag den 30. oktober 2008

Poker bliver stuerent

Nu lader det til at poker endeligt bliver stuerent, og man derfor ikke er afhængig af at skulle træffe et valg mellem at tage på casino eller spille i smug i diverse klubber, hvor man i dag betegnes som kriminel så snart man træder over dørtrinnet.

Både V og K er enige om fjerne poker fra listen over hazardspil, og dermed lovliggøre at spillet må spilles i turneringer i klubber m.v. (Dog kun med en indsats på max 300,-). S & DF er enige i at der skal kigges på reglerne, hvis der samtidig kigges på forebyggelse og behandling af ludomani.

Jeg mener det er på tide at dette sker, idet alt for mange "alm. danskere" har følt sig marginaliseret og kriminaliseret under den nuværende lovgivning, og henvist til at bryde loven hvis de ønsker at udfolde deres hobby.

Så "Thumbs Up" herfra, det er bare med at komme ud over stepperne, og få poker lovliggjort!

mandag den 6. oktober 2008

Hvad vil vi med kongehuset?

I dag blev det offentliggjort at vi til juni 2009, sammen med valg til EUP, skal tage stilling til om vi vil ændre tronfølgerloven.

Jeg synes dette er et meget tidssvarende valg at tage. Vi har heldigvis fået ligestilling og moderniseret resten af vores land, så nu er tiden kommet til kongehuset.

Men er det det vi vil? - Er vi kommet dertil at vi vil modernisere kongehuset, og hvorfor så kun noget af det?

De fleste kan nok blive enige om, at kongehusets magt i Danmark kan ligge på et meget lille sted, så at kalde os et monarki er jo ret beset en mild overdrivelse, dette har vi moderniseret for længst. Så kongehuset er jo i dag "blot", en kultur- og turistinstitution vi hiver op af æsken for at skabe omtale, omsætning og opmærksomhed omkring Danmark - og ikke et ondt ord om det, det gør det forholdsvist godt. Men er een af grundene til at de gør det godt, måske ikke at de netop ikke er up to date, at kongehuset netop er en institution der er løsrevet fra den tid vi ellers befinder os i.

Ville kongehuset kunne bibeholde sin mystik, opmærksomhed og værdi, hvis vi pludselig opdaterede det til den normale verden? - Jeg tror det ikke.

Kongehuset er en historisk kulturinstitution, som efter min mening bør forblive sådan, hvis vi ønsker et kongehus i den stand vi har den i dag. Dvs. vi må fastholde tronfølgeloven, selvom den ikke er tidssvarende. Hvis vi begynder at rokke på så fundamentale ting i kongehuset, som selve dets "overdragelse", så mener jeg vi bør opdatere kongehuset generelt, så må det være tid til den helt store renovering.

Jeg kan hurtigt komme på 2 punkter jeg mener var mere oplagte at renovere, end tronfølgerloven:
  • Afskaffelse af straffriheden. Kongelige bør så kunne straffes såvel som alm. borgere, en kriminel handling er da vel hverken mere eller mindre kriminel fordi den foretages af en kongelig?
  • Afskaffelse af skattefrihed og momsfritagelse. De kongelige bør på lige fod med alle andre svare skat og moms af indtægter fra salg af malerier såvel som afgiftsbetaling på biler m.v.

Jeg siger ikke, at vi skal have gennemført ovenstående, jeg mener blot at vi bør overveje hvad vi vil med vores kongehus i fremtiden, vil vi fastholde det som den institution det er, eller vil vi opdatere det, og dermed fjerne fundamentet for hvorfor vi i dagens Danmark har valgt at have et kongehus.

lørdag den 4. oktober 2008

Hvad skal vi egentlig med Thyborøn?

I dag havde jeg fornøjelsen af et af mine jævnlige besøge i Thyborøn, men ved ankomsten til byen så jeg med gru, at Lemvig kommune har valgt at sætte grundene vest for Harborørevej til salg til erhvervsgrunde, og jeg kunne ikke lade være med at tænke over hvad idéen hermed egentlig er?

Lad os lige blive enige om hvad Thyborøn er i dag og i fremtiden. Jeg tror de fleste er enige om, hvad enten man kan lide det eller ej, at Thyborøns fremtid nok ikke ligger i selvstændig forsyning indenfor fiskeindustrien, tror man den ligger indenfor andet erhverv alene? Jeg tror man skal prøve at sikre Thyborøn som en stærk turismemagnet i Vestjylland. Turisme ved vi, at vi er gode til i Vestjylland, og herunder ikke mindst i Thyborøn. Skal vi så modarbejde det eller sikre det bedre kår?

Hvad opnår vi ved at lade erhvervsvirksomheder fremstå som portalen til Thyborøn. Uden at træde nogen for meget over tæerne, håber jeg, at de fleste kan se at indgangen til Thyborøn ikke er verdens mest attraktive, der er industri og genbrugsplads ved indgangen, og heldigvis i dag (endnu) udsigt til pæne og attraktive private boliger. Hvis Thyborøn i fremtiden skal være med i front indenfor turisme, tror jeg det er vigtigt at man sikrer at byen tager sig godt ud, allerede fra første meter.

Man kan altid finde plads til alm. erhverv og industri. Det er ikke det der tiltrækker turisterne, derfor mener jeg også at arealerne der nu er sat til salg bør blive reserveret til turisme- og kulturrelaterede bygninger og virksomheder. Det er det der i fremtiden vil være, nok den største, indtægtskilde i de små og mindre havnebyer i Vestjylland. Jo bedre man så klarer sig indenfor turismen, jo bedre muligheder vil virksomheden så herefter få for at tiltrække og fastholde andre erhverv samt indbyggere.

Førstehåndsindtrykket er alfa og omega, også når det gælder turister, så sikre dog at byen tager sig godt ud, i stedet for at tænke kortsigtet og få nogle få håndører for nogle grunde, man om 10-15-20 år vil være trætte af at kigge på, fordi de, måske, gør at Thyborøn vender "bagsiden" ud mod "kunderne". Og hvad hjælper det så med flot bymidte og havn, hvis indtrykket og udtrykket fra første færd er lugten af dårlig byplanlægning og manglende konsekvens indenfor hvad man vil, som betyder et førstehåndsindtryk af gammel industri og erhverv, i stedet for blomstrende turisme og kultur.

Vær med til at sikre en god og stabil fremtid for Thyborøn, gør det attraktivt at komme til Thyborøn, lad det se godt ud, og sikre at ny industri og erhverv ikke placeres på første parket - det vil næppe blive det store trækplaster for et attraktivt Thyborøn i fremtiden.