mandag den 6. oktober 2008

Hvad vil vi med kongehuset?

I dag blev det offentliggjort at vi til juni 2009, sammen med valg til EUP, skal tage stilling til om vi vil ændre tronfølgerloven.

Jeg synes dette er et meget tidssvarende valg at tage. Vi har heldigvis fået ligestilling og moderniseret resten af vores land, så nu er tiden kommet til kongehuset.

Men er det det vi vil? - Er vi kommet dertil at vi vil modernisere kongehuset, og hvorfor så kun noget af det?

De fleste kan nok blive enige om, at kongehusets magt i Danmark kan ligge på et meget lille sted, så at kalde os et monarki er jo ret beset en mild overdrivelse, dette har vi moderniseret for længst. Så kongehuset er jo i dag "blot", en kultur- og turistinstitution vi hiver op af æsken for at skabe omtale, omsætning og opmærksomhed omkring Danmark - og ikke et ondt ord om det, det gør det forholdsvist godt. Men er een af grundene til at de gør det godt, måske ikke at de netop ikke er up to date, at kongehuset netop er en institution der er løsrevet fra den tid vi ellers befinder os i.

Ville kongehuset kunne bibeholde sin mystik, opmærksomhed og værdi, hvis vi pludselig opdaterede det til den normale verden? - Jeg tror det ikke.

Kongehuset er en historisk kulturinstitution, som efter min mening bør forblive sådan, hvis vi ønsker et kongehus i den stand vi har den i dag. Dvs. vi må fastholde tronfølgeloven, selvom den ikke er tidssvarende. Hvis vi begynder at rokke på så fundamentale ting i kongehuset, som selve dets "overdragelse", så mener jeg vi bør opdatere kongehuset generelt, så må det være tid til den helt store renovering.

Jeg kan hurtigt komme på 2 punkter jeg mener var mere oplagte at renovere, end tronfølgerloven:
  • Afskaffelse af straffriheden. Kongelige bør så kunne straffes såvel som alm. borgere, en kriminel handling er da vel hverken mere eller mindre kriminel fordi den foretages af en kongelig?
  • Afskaffelse af skattefrihed og momsfritagelse. De kongelige bør på lige fod med alle andre svare skat og moms af indtægter fra salg af malerier såvel som afgiftsbetaling på biler m.v.

Jeg siger ikke, at vi skal have gennemført ovenstående, jeg mener blot at vi bør overveje hvad vi vil med vores kongehus i fremtiden, vil vi fastholde det som den institution det er, eller vil vi opdatere det, og dermed fjerne fundamentet for hvorfor vi i dagens Danmark har valgt at have et kongehus.

Ingen kommentarer: