onsdag den 11. november 2009

Hvem fortsætter med at piske en død hest...

Hvis sygehussagen nu endeligt er afgjort, og slaget er "tabt", med at Gødstrup får Storsygehuset og Holstebro får ingenting... så er det for alvor nu det skal vise sig, hvilke politikere der i de næste 4, 8 og 12 år skal være med til at sikre vækst i Holstebro.

Vi har nu 2 muligheder, enten at fortsætte med at piske den døde hest, i den forhåbning om en guddommelig indgriben, som vil sikre at den vil få livet tilbage og begynde at løbe stærkt - alt imens håbet herom vil leve hos disse politikere, så vil Holstebro langsomt og sikkert blive lullet ind i en søvn, og byen vil segne langsomt hen for indenfor 8-10 år at være et springbræt til det store ingenting.
Den anden mulighed er, at vi har nogle politikere som allerede nu tør sige, hvad der skal ske i Holstebro når vi ikke længere har sygehuset. Hvad skal Holstebro markere sig på, hvad skal vi overleve på og hvad skal vores "kendingsmærke" være - udover JDR.

Jeg håber meget at vi når, inden tirsdag, at høre fra nogle af de visionære og realistiske politikere, hvad de vil kæmpe for i den kommende periode, for det er her vi skal påbegynde arbejdet, for at sikre at vi er klar med noget nyt, når det "gamle" forsvinder.

Jeg vil godt give et par stikord... Hvad skal der ske på vores 8ha store grund ved det gamle slagteri, den gamle godscentral, sygehuset..... - Hvad skal tegne Holstebro om 15-20 år?

tirsdag den 20. oktober 2009

Hva faen gør man så?

Sig nærmer tiden hvor vi endnu engang skal til stemmeurnerne, og for første gang i min stemmeberettigede karriere står jeg med en mærkelig smag i munden. Jeg aner ikke hvor krydset skal sættes.

Jeg synes det ser lettere kønsløst ud, når man tager et vue ned over partiernes lister. Jovist er der fortsat profiler på listerne, men synes godt nok der er blevet langt mellem snapsene. Og en stor del af de profiler der så endelig er repræsenteret, hvad er deres politiske formåen og engagement? Jeg synes det har været usædvanligt stille fra langt de fleste kandidater op til valgkampen - og jo det kan godt ske at det er nu alt krudtet skal brændes af, men drejer politisk engagement sig om at engagere sig i valgkampen - eller om at markere sig i løbet af valgperioden?

Jeg mener vi har et problem, hvis kommunalvalgkamp bliver henvist til en gang "opmærksomhed" hvert 4. år, som en blanding af personlig profilering og en gang "lad os nu finde nogen at stille op som vil flyde med strømmen" kampagne.

Heldigvis handler kommunalvalget knap så meget om partifarve som folketingsvalget gør, og jeg lader mig ikke komme i tvivl om hvor min stemme skal falde, grundet den nu nærmest afsluttede sygehusdebat, for der er vist ikke nogen der har noget at skulle lade andre høre der. Nej det der gør jeg kommer i tvivl er, at jeg har et problem med at min stemme vil kunne blive brugt til at sikre, at personer jeg ikke mener vil gøre en indsats, turde råbe op, og kæmpe for deres sag (ud over ifm. valgkampen), at de vil få en plads som ikke vil blive udnyttet optimalt.

Så for første gang overvejer jeg om min stemme skal sættes uden at tænke partipolitisk, men i stedet tænke "Hvem tror jeg kan og tør gøre en forskel".

fredag den 13. marts 2009

Folkekirken & Darwin

Det er ikke korrekt at at man ikke enten er kristen eller tror på Darwin, i så fald er man ikke kristen jf. biblen og tror fuldt og fast på den, eller også har man ikke "forstået" videnskaben.

I biblen er verden og dyrene (herunder mennesket) skabt af en gud. I videnskaben/Darwin er vi skabt af partikler/organismer tilblevet ved en tilfældighed grundet "The Big Bang", og selve evolutionen er faldet ud som den er, grundet tilfældigheder - herunder også jorden, planter, mennesket og andre dyrearter m.v.

Det er mig en gåde, at Folkekirken er i en konstant søgen efter at tage skikke og modstridende synspunkter til kristendommen til sig, i sin søgen efter at kunne fastholde sin position i det moderne samfund.

Dette gælder ikke bare at Folkekirken nu prøver at indlemme Darwin og evolutionsteorien i sin "produktportefølje", men også kirkens omfavnelse af andre grundlæggende ikke-kristne skikke, såsom fastelavn, jul osv.

Det er fint at Folkekirken prøver at modernisere sig for fortsat at kunne tiltrække/fastholde medlemmer. Men sig det da som det er, istedet for at prøve at skjule det ved "pludseligt" at få den idé at Darwinisme og kristendom er 2 sider af samme sag...

søndag den 4. januar 2009

Hvem passer på vores kaserner?

I nat skete det så, Antvorskov Kaserne blev "angrebet". Vagten blev overmandet og det lykkedes 3 maskerede røvere at have frit spil på kasernens areal i næsten en time inden politiet kunne alarmeres.

Det betyder, at vi nu har "alm. civilister", eller det der er værre (rockere, terrorister,.....) til at rende rundt i Danmark med våben og ammunition der burde være på vej til Afghanistan. Det er bare ikke godt nok.

Jeg mener det er på tide, at man genoptager debatten omkring bevæbnede professionelle vagter i Danmark. Om det skal være en efteruddannelse med efterflg. certificering der skal kunne udstedes til professionelle vagtværn eller hvordan det skal strikkes sammen skal jeg ikke kloge i. Jeg mener blot det er på tide at finde en holdbar løsning, som på den ene side sikrer sikker omgang med våben og på den anden side sikrer vores værdier, samt de personer der er sat til at bevogte særlige værdier.

Med særlige værdier kunne nævnes kaserner, transportcentraler (fra pengetransporter m.v.), fangetransporter m.v.

Vi skal sikre professionalismen, sikkerheden samt den bedst mulige udnyttelse af ressourcer, det tror jeg på vi kan gøre bedst ved at tillade professionelle bevæbnede vagtværn der er certificeret og PET godkendte.

lørdag den 3. januar 2009

Religiøs indoktrinering eller kulturarv

Humanistisk samfund har klaget over, at bl.a. Houlkærskolen i Viborg har et ritual omhandlende fadervor ved morgensamlingen (kilde). Humanistisk Samfund mener det det er middelalderlig indoktrinering, og jeg kan ikke være mere enig.

Det eneste sted fadervor hører hjemme i den danske folkeskole er som led i kulturel og historisk undervisning i historietimerne, alt andet er kristen forkyndelse, og det hører ingen steder hjemme i en folkeskole. Kristen forkyndelse må ikke være en del af den alm. folkeskole, de forældre der ønsker deres børn udsat herfor, skal være velkommende til at flytte deres børn til en kristen friskole eller lign., hvor kristendommen er et af formålene med skolegangen - det er det ikke i folkeskolen.

Den danske folkeskole skal behandle alle religioner ens, og orientere og undervise i disse som et led i et samfundshistorisk pensum, således at vores børn er orienteret om de religiøse og kulturelle baggrunde de forskellige medborgere i Danmark og i resten af verdenen har - men nej kristen forkyndelse er kirkens opgave.

At formanden for Folketingets uddannelsesudvalg, Charlotte Dyremose (K), ikke ønsker en lovændring der forbyder religiøs indoktrinering i skolen, med begrundelsen at man ikke skal være meningspoliti og detailstyre den enkelte skole fra Christiansborg er en værre omgang vrøvl. Det er slet ikke det det handler om, det handler udelukkende om en generel grænse der skal kridtes op for de danske folkeskoler, hvor man synliggør hvad der er folkeskolens opgave, for de skoleledere der endnu ikke har fundet ud af det. Akkurat som man gør indenfor så mange andre områder af skolevæsenet - der er ingen detailstyring her, idet det vil være en lov der gælder for alle skoler.

Nej lad os sikre at vores folkeskoler beskæftiger sig med det de er sat i verden til, nemlig at uddanne vore børn, og sikre at de kommer ud som hele mennesker i den anden ende, der er klargjorte til at gå videre i uddannelsessystemet i Danmark - og ikke at vi bruger tiden på kristen eller for den sags skyld anden religiøs prægning.