søndag den 4. januar 2009

Hvem passer på vores kaserner?

I nat skete det så, Antvorskov Kaserne blev "angrebet". Vagten blev overmandet og det lykkedes 3 maskerede røvere at have frit spil på kasernens areal i næsten en time inden politiet kunne alarmeres.

Det betyder, at vi nu har "alm. civilister", eller det der er værre (rockere, terrorister,.....) til at rende rundt i Danmark med våben og ammunition der burde være på vej til Afghanistan. Det er bare ikke godt nok.

Jeg mener det er på tide, at man genoptager debatten omkring bevæbnede professionelle vagter i Danmark. Om det skal være en efteruddannelse med efterflg. certificering der skal kunne udstedes til professionelle vagtværn eller hvordan det skal strikkes sammen skal jeg ikke kloge i. Jeg mener blot det er på tide at finde en holdbar løsning, som på den ene side sikrer sikker omgang med våben og på den anden side sikrer vores værdier, samt de personer der er sat til at bevogte særlige værdier.

Med særlige værdier kunne nævnes kaserner, transportcentraler (fra pengetransporter m.v.), fangetransporter m.v.

Vi skal sikre professionalismen, sikkerheden samt den bedst mulige udnyttelse af ressourcer, det tror jeg på vi kan gøre bedst ved at tillade professionelle bevæbnede vagtværn der er certificeret og PET godkendte.

lørdag den 3. januar 2009

Religiøs indoktrinering eller kulturarv

Humanistisk samfund har klaget over, at bl.a. Houlkærskolen i Viborg har et ritual omhandlende fadervor ved morgensamlingen (kilde). Humanistisk Samfund mener det det er middelalderlig indoktrinering, og jeg kan ikke være mere enig.

Det eneste sted fadervor hører hjemme i den danske folkeskole er som led i kulturel og historisk undervisning i historietimerne, alt andet er kristen forkyndelse, og det hører ingen steder hjemme i en folkeskole. Kristen forkyndelse må ikke være en del af den alm. folkeskole, de forældre der ønsker deres børn udsat herfor, skal være velkommende til at flytte deres børn til en kristen friskole eller lign., hvor kristendommen er et af formålene med skolegangen - det er det ikke i folkeskolen.

Den danske folkeskole skal behandle alle religioner ens, og orientere og undervise i disse som et led i et samfundshistorisk pensum, således at vores børn er orienteret om de religiøse og kulturelle baggrunde de forskellige medborgere i Danmark og i resten af verdenen har - men nej kristen forkyndelse er kirkens opgave.

At formanden for Folketingets uddannelsesudvalg, Charlotte Dyremose (K), ikke ønsker en lovændring der forbyder religiøs indoktrinering i skolen, med begrundelsen at man ikke skal være meningspoliti og detailstyre den enkelte skole fra Christiansborg er en værre omgang vrøvl. Det er slet ikke det det handler om, det handler udelukkende om en generel grænse der skal kridtes op for de danske folkeskoler, hvor man synliggør hvad der er folkeskolens opgave, for de skoleledere der endnu ikke har fundet ud af det. Akkurat som man gør indenfor så mange andre områder af skolevæsenet - der er ingen detailstyring her, idet det vil være en lov der gælder for alle skoler.

Nej lad os sikre at vores folkeskoler beskæftiger sig med det de er sat i verden til, nemlig at uddanne vore børn, og sikre at de kommer ud som hele mennesker i den anden ende, der er klargjorte til at gå videre i uddannelsessystemet i Danmark - og ikke at vi bruger tiden på kristen eller for den sags skyld anden religiøs prægning.