fredag den 13. marts 2009

Folkekirken & Darwin

Det er ikke korrekt at at man ikke enten er kristen eller tror på Darwin, i så fald er man ikke kristen jf. biblen og tror fuldt og fast på den, eller også har man ikke "forstået" videnskaben.

I biblen er verden og dyrene (herunder mennesket) skabt af en gud. I videnskaben/Darwin er vi skabt af partikler/organismer tilblevet ved en tilfældighed grundet "The Big Bang", og selve evolutionen er faldet ud som den er, grundet tilfældigheder - herunder også jorden, planter, mennesket og andre dyrearter m.v.

Det er mig en gåde, at Folkekirken er i en konstant søgen efter at tage skikke og modstridende synspunkter til kristendommen til sig, i sin søgen efter at kunne fastholde sin position i det moderne samfund.

Dette gælder ikke bare at Folkekirken nu prøver at indlemme Darwin og evolutionsteorien i sin "produktportefølje", men også kirkens omfavnelse af andre grundlæggende ikke-kristne skikke, såsom fastelavn, jul osv.

Det er fint at Folkekirken prøver at modernisere sig for fortsat at kunne tiltrække/fastholde medlemmer. Men sig det da som det er, istedet for at prøve at skjule det ved "pludseligt" at få den idé at Darwinisme og kristendom er 2 sider af samme sag...