onsdag den 10. november 2010

Spænd hjelmen Per Ørum!

En værdikommission, hvad sker der Per Ørum??

Hvorfor skal vi bruge ressourcer på en værdikommission, er det for at politikerne vil have en liste at føre populismepolitik ud efter? Er vores politikere kommet så langt væk fra vælgerne/borgerne at de ikke selv længere har føling med deres egne vælgeres holdninger og værdier?

Hvis det er det der er tilfældet så står det godt nok skidt til. Er det ikke det der er grunden, så kan jeg kun frygte hvad det er der sker i hovedet på Per Ørum!

Er det fordi han vil have alle til at ligne hinanden, for at tro at der kan skabes et værk der skal indeholde fælles følelser og holdninger, som vi så skal bruge på at sørge for at vi hele tiden kan ”slå op” og læse hvordan vi skal være – det er da utopi. Holdninger og værdier ændres hele tiden, det kan godt ske at det ikke sker så hurtigt blandt Kristendemokraterne som hos os andre, men jo det ændres. Så værket vil være forældet den dag blækket er tørt.

Og at komme med den tese (som Per Ørum gjorde på P1 onsdag formiddag), at ved at arbejde 12 minutter mindre om dagen vil give mere livsglæde… det er da en forfærdeligt ensporet tanke. Jeg tvivler på at 12 minutters fri giver mere livsglæde hos den alm. dansker.

Nej så Per Ørum, start du hos dig selv. Hvis du vil sikre din datter et ordentlig værdisæt så start hos dig selv og din familie… Lad være med at tro at du ved et ringbind af ideer kan skabe et bedre Danmark. Noget af det smukke ved Danmark er vores forskellighed og retten til samme, det vi har fælles er at vi er danskere, men at tro at vi bliver gladere, tryggere eller mere danske ved at der er en kommission der ”samler ind” til et ringbind, det er da ikke bare utopi – det er også en floskel af værste skuffe.

Lad os drive real- og visionspolitik i stedet for populisme… det er det der lugter allermest af.

mandag den 8. november 2010

Nyt integrationsoplæg - Er det mangel på respekt for fremtiden?

Så lader det til at vi får nye regler for familiesamføring i Danmark... og som sædvanligt fedtet godt ind i Finansloven - hvor det i bund og grund vel ikke hører hjemme, men ja man skal jo kunne tælle til 90 :-)

Jeg synes det er rigtigt godt med øget fokus på integration samt "kontrol" af at studerende også vitterligt studerer, jeg synes samtidig det er godt at 24-års reglen nu lader til at være historie - men så stopper klapsalverne også så småt.

Vi ved at vi i fremtiden kommer til at mangle hænder og fødder i Danmark, og det er ikke kun højt lønnede og dem der har en god uddannelse med i tasken... Vi kommer også til at mangle ufaglært arbejdskraft i nogen omfang, samt kommer vi til at mangle folk der kan opgraderes til socialt arbejde og personlig pleje og omsorg, bare for at nævne et par områder. Dette kombineret med at jeg i bund og grund mener at vi bør kunne rejse frit. Jeg vil fx gerne kunne slå mig ned i USA, England, Kina eller.... hvis det var det jeg havde interesse for, og hvis andre har lyst til det samme synes jeg også de skulle komme til DK.

Det er klart at vi skal bidrage til det land vi vælger eller har valgt at bosætte os i. Men jeg mener fortsat at vi skulle åbne vore grænser, og sige ja til "fri indvandring", dog med et par få "krav":
  • Har man haft en længere fængelsstraf skal man ikke lukkes ind umiddelbart
  • Laver man kriminalitet i Danmark der udløser fængelsstraf skal man udvises for bestandigt
  • De første 10 år man bor i Danmark har man ikke stemmeret, ingen ret til sociale ydelser (med mindre man selv forsikrer sig hertil) og man kan ikke ansøge statsborgerskab før efter denne dato
  • Børn følger dansk skole
  • Inden man kan få statsborgerskab skal man kunne tale og skrive dansk, samt bestå en test i sprogkundskab og samfundsrelevante spørgsmål (og nej her mener jeg hverken af religiøs eller monarkisk karakter)
Således sikrer vi at de der kommer enten kan forsørge sig selv, eller har en forsørger i Danmark. Man skal ved indrejsen angive en "sponsor" som er ansvarlig for en person de første 3 år man er i landet, således sikrer vi at folk ikke flytter til landet for at leve af "kriminalitet" - Samt at man er her fordi man er interesseret i at bo i landet.

Så åbne grænser, uden at vi risikerer vores velfærdssamfund og med maksimal sikkerhed for god integration og minimal mulighed for "udnyttelse" af reglerne.

lørdag den 30. oktober 2010

Reformernes tid, er det nu?

Vi er stadig i efterdynningerne af den finansielle krise, vi har for lav vækst - bortset fra i det offentlige hvor der er kommet flere offentlige ansatte de seneste år, end gavnligt nok er. Derudover så kan vi i de kommende 10-20 år se frem til at vi kommer til at mangle arbejdskraft, hvilket jo i sig selv kan synes lidt som et paradox i en tid hvor ca. en kvart million mennesker i Danmark indgår i ledighedsstatistikken, og fyringer fortsat er en dagligdags oplevelse alt for mange steder rundt om i Danmark. Disse rammer desværre oftets alt for hårdt i i forvejen alt for hårdt ramte områder.

Er det nu man skulle prøve at tage skeen i den anden hånd? Er det nu at tiden til reformer er inde?

Vi har jo flere muligheder på hylderne. En reform kunne være at skære ind til "skattebenet" og indføre en flad skattestruktur, som ud over en bedre gennemskuelighed, også sikre mindre mulighed for snyd, svindel og fejl, og på den anden side også langt mindre behov for administration og kontrol. Således vil man kunne fastlægge en skatteprocent på fx 40, få det samme i skattekassen som i dag, og derudover spare penge på administration og kontrol.
Dette leder mig til den "virkelige reform". Lad os lave New Zealand Light modellen...

Vi har i Danmark alt alt for mange mellemledere i det offentlige hvis opgave er at kontrollere at andre gør deres arbejde ordentligt, det er alt for dyrt. Skær ind til benet, lad os bare starte med at nedlægge 20% af de offentlige administrative stillinger. Istedet for menneskelig kontrol og overvågning kunne man iværksætte systematiske/IT baserede stikprøvekontroller og "overvågning". Ja der vil være mulighed for at omgås systemer, og ja der vil være mulighed for ikke at blive opdaget i at "snyde" - men kan vi spare 20% af de administrative stillinger, så overlever vi nok også det.
Lad os fokusere på de varme hænder og en ledelse af disse, og lad os så luge ud i hierakiet og få bugt med den kontrollerende mentalitet der oftest er alt for dominerende i det offentlige.

Sparer vi 20% på lønninger i det administrative system, så kunne man vælge at øremærke hele besparelsen ved at sige, at 80% af den skulle bruges på erhvervs- og beskæftigelsesfremmende aktiviteter i samme område som stillingerne er nedlagt, og dermed give mulighed for vækst i det private, således vi får de ansatte flyttet derover - det er der arbejdspladserne er i fremtiden. De sidste 20% kunne så ligges i en national pulje til at øge særlig støtte og udviklingsfremme i særligt hårdt ramte områder. Dette kunne fx være udkantskommuner som lige pt. er hårdt ramt at lukninger af produktionsvirksomheder.

Således sikrer vi at løfte i flok, samtidig med at vi forbereder os på en fremtid hvor mangel på arbejdskraft atter bliver en del af vores dagsorden - i meget større og alarmerende grad end vi har set det tidligere.

Lad os slanke det offentlige hvor det giver mening, så vi kan sikre et højt niveau blandt de der har personkontakt og borgerrelaterede opgaver - altså de varme hænder. Og samtidig sikre at vi giver de bedste muligheder for erhvervs- og beskæftigelsesfremme i de områder hvor dette er nødvendigt for ikke at "tabe" arbejdsstyrke... både fordi vi ikke kan undvære dem i fremtidens udfordringer, og fordi vi som mennesker i et moderne samfund ikke kan tillade os at tabe nogen.

onsdag den 13. oktober 2010

Hvor blank er du lige Liselott Blixt?

Så har DF alligevel strammet sig op til at begynde at trække i land og forringe de seneste års kamp for et bedre arbejdsmiljø og bedre miljø generelt for restaurationsgæster, ved at foreslå en voldsom forringelse af rygeloven. At igen tillade restaurationer rygning, uanset om der er bedre udluftning eller ej... nej come on...

Nu har folk endeligt fået nye vaner, og vi har vænnet os til at rygning er henvist til udendørs arealer de fleste steder. Det vil sige at vi er kommet et rigtigt godt stykke ved med at sikre bedre helbred og udsende bedre signaler mod vores børn og unge.

Helt hen i skoven er det dog når hun så foreslår at det ikke nødvendigvis behøves at være alle steder hvor rygning igen skal tillades, men måske kun 1-2 steder pr by??!! - Hvor blank er det liiiige du er?, hvordan skal det kunne administreres, hvorfor skal nogle have lov og ikke andre - det er da den værste gang vrøvl og konkurrenceforvridende bavl jeg længe har hørt.

Hvis du endelig, som sundhedsordfører, vil føre os tilbage i tiden, og skabe dårligere arbejdsmiljø og sundhed, så tag lige og overvej dine argumenter og tanker, inden du åbner munden og bræger ud på national radio.

Der var engang en lærer der sagde til mig... Fruergaard husk det er bedre at holde munden lukket og lade folk tro man er dum, istedet for at åbne munden og fjerne al tvivl!