lørdag den 30. oktober 2010

Reformernes tid, er det nu?

Vi er stadig i efterdynningerne af den finansielle krise, vi har for lav vækst - bortset fra i det offentlige hvor der er kommet flere offentlige ansatte de seneste år, end gavnligt nok er. Derudover så kan vi i de kommende 10-20 år se frem til at vi kommer til at mangle arbejdskraft, hvilket jo i sig selv kan synes lidt som et paradox i en tid hvor ca. en kvart million mennesker i Danmark indgår i ledighedsstatistikken, og fyringer fortsat er en dagligdags oplevelse alt for mange steder rundt om i Danmark. Disse rammer desværre oftets alt for hårdt i i forvejen alt for hårdt ramte områder.

Er det nu man skulle prøve at tage skeen i den anden hånd? Er det nu at tiden til reformer er inde?

Vi har jo flere muligheder på hylderne. En reform kunne være at skære ind til "skattebenet" og indføre en flad skattestruktur, som ud over en bedre gennemskuelighed, også sikre mindre mulighed for snyd, svindel og fejl, og på den anden side også langt mindre behov for administration og kontrol. Således vil man kunne fastlægge en skatteprocent på fx 40, få det samme i skattekassen som i dag, og derudover spare penge på administration og kontrol.
Dette leder mig til den "virkelige reform". Lad os lave New Zealand Light modellen...

Vi har i Danmark alt alt for mange mellemledere i det offentlige hvis opgave er at kontrollere at andre gør deres arbejde ordentligt, det er alt for dyrt. Skær ind til benet, lad os bare starte med at nedlægge 20% af de offentlige administrative stillinger. Istedet for menneskelig kontrol og overvågning kunne man iværksætte systematiske/IT baserede stikprøvekontroller og "overvågning". Ja der vil være mulighed for at omgås systemer, og ja der vil være mulighed for ikke at blive opdaget i at "snyde" - men kan vi spare 20% af de administrative stillinger, så overlever vi nok også det.
Lad os fokusere på de varme hænder og en ledelse af disse, og lad os så luge ud i hierakiet og få bugt med den kontrollerende mentalitet der oftest er alt for dominerende i det offentlige.

Sparer vi 20% på lønninger i det administrative system, så kunne man vælge at øremærke hele besparelsen ved at sige, at 80% af den skulle bruges på erhvervs- og beskæftigelsesfremmende aktiviteter i samme område som stillingerne er nedlagt, og dermed give mulighed for vækst i det private, således vi får de ansatte flyttet derover - det er der arbejdspladserne er i fremtiden. De sidste 20% kunne så ligges i en national pulje til at øge særlig støtte og udviklingsfremme i særligt hårdt ramte områder. Dette kunne fx være udkantskommuner som lige pt. er hårdt ramt at lukninger af produktionsvirksomheder.

Således sikrer vi at løfte i flok, samtidig med at vi forbereder os på en fremtid hvor mangel på arbejdskraft atter bliver en del af vores dagsorden - i meget større og alarmerende grad end vi har set det tidligere.

Lad os slanke det offentlige hvor det giver mening, så vi kan sikre et højt niveau blandt de der har personkontakt og borgerrelaterede opgaver - altså de varme hænder. Og samtidig sikre at vi giver de bedste muligheder for erhvervs- og beskæftigelsesfremme i de områder hvor dette er nødvendigt for ikke at "tabe" arbejdsstyrke... både fordi vi ikke kan undvære dem i fremtidens udfordringer, og fordi vi som mennesker i et moderne samfund ikke kan tillade os at tabe nogen.

Ingen kommentarer: