torsdag den 25. august 2011

Afrika nu... Men hvad med os andre?

Ja det kan godt ske, at det virke en smule selvisk eller "behageligt" at kunne sidde i sin sofa med en kop kaffe og kage nok til at brødføde en mindre afrikansk stat, og derfor er dette indlæg da heller ikke på nogen måde hverken en provokation (ja tro det eller ej) eller en hån mod den kamp for bedre forhold i Afrika og hjælp til katastrofen.
Jeg har endda selv valgt at give et bidrag i kampagnen, og så kan det godt ske at det var i et "lotteri" på P3 hvor jeg samtidig kunne vinde noget - men jeg gav da trods alt.

Jeg synes det er forfærdeligt med al den elendighed vi har rundt om i verden, herunder i Afrika, herom skal der ingen tvivl være. Dog med det lille "in mente" at vi jo ikke kan redde hele verden her i lille DK - og nu kommer vi så til min anke...

Vi kan nemlig ikke redde hele verdenen, jeg synes det er flot at vi er et af de lande der giver suverænt mest pr. indbygger. Men til hvilken nytte vælger DR og TV2, som er de 2 primære kanaler i DK, som der stadig er folk der har som de eneste 2, at slå sig sammen og vælge at tage 3 timer en lørdag aften til "Afrika nu", således at man er afskåret for alm. lørdagsunderholdning, som vi da trods alt stadig har en smule af.

Det er fint at DR og TV2 kan danne fælles front, men det kan da gøres uden at ødelægge en hel tv-aften for de der kun har de 2 kanaler at gøre godt med. Jeg er heldigvis ikke een af dem, så jeg har mulighed for at slippe for en aften med fokus på elendighed. Havde de nu haft tanke på lidt andet end selviscenesættelse og nærmest hysterisk promovering af sig selv som de store frelsere i denne store verden af elendighed og hykleri - Så havde de måske valgt at dele aftenen op imellem sig, således at de havde taget 1,5 time hver på skift, så kunne der da lige være plads til lidt andet den aften.

Så havde vi haft et valg - Hvert fald lige om hvad vi ønskede at bruge vores tv-lørdag på.

Få nu den rygelov gennemført

Nu viser det sig atter engang at rygeloven har spillet fallit.

På flere værtshuse, cafeer og diskoteker ryges der i flæng, og nej ikke fordi de er under 40kvm, men fordi ejeren har større fortjeneste på at der må ryges, end han har omkostninger ved bøden.

Hvis man har en lov så skal den overholdes, og det er man som samfund og lovgiver nød til at kunne tilsikre, ellers skal den fjernes.

Hvad kan vi så gøre med rygeloven, ja der er 2 muligheder (som ikke er et enten/eller men et både/og), hvis ikke vi vil give fortabt og opgive kampen for bedre sundhed....

Vi kan enten vælge at fjerne reglen om de 40kvm og lade alle være lige for loven - Det vil gøre det nemt at "holde styr på beværtningerne". Nu ved alle at hvis der ryges så er det ulovligt, og vil kunne koste en bøde... hvilket leder mig videre til skridt nummer 2...

Det er at hæve bøderne, primært for beværtningen - det er dem der skal "skræmmes", hvis der var mere kontrol, så er jeg sikker på at bøden for gæsterne egentlig er okay. Men derudover skal der være en sanktion overfor beværtningen, at hvis de 3 gange indenfor 3 år tages i at der ryges på deres værtshus/diskotek, ja så mister de deres bevilling i 3mdr. Det er da til at forstå.

Ovenstående skal selvfølgelig kombineres med bedre/mere kontrol, det er jo den eneste reelle mulighed vi har for at håndhæve lovgivningen.

fredag den 12. august 2011

Hykleriet og uartigheden vil ingen ende tage

Jeg har en datter der går på Sønderlandsskolen i Holstebro, hvilket vi er rigtig glade for. Vi har i det hele taget aldrig haft noget at brokke os over, bortset fra bagateller, over skole- og institutionsområdet i Holstebro.

Holstebro Kommune er ligesom resten af Danmark igang med at komme "på den anden side" en finansiel krise, og dermed er tilpasninger indenfor mange områder en nødvendighed hvis vi vil fortsætte med bare at have en del af det velfærdssamfund og samfund generelt tilbage om 10 år som vi har i dag. Herfor har vi alle et ansvar.

Vi kommer alle til at lide nogle afsavn, og vi vil alle blive berørt af strukturelle ændringer mange steder i vores hverdag. Nogle af de ændringer vil vi føle er irriterende og andre vil vi føle faktisk er gode.

Et af de steder hvor vi i Holstebro Kommune lige nu oplever ændringer er på skoleområdet. Der skal effektiviseres og udvikles. Vi får muligheden for at give vores ældste elever endnu flere muligheder og en endnu bedre folkeskole ved at samle dem i større enheder med flere valgmuligheder, og dermed mere specialiseret lærekapacitet. Det er et kæmpe plus som de igangværende strukturændringer vil komme til at medføre.

Der er selvfølgelig også alle de "negative sider", såsom små skoler som risikerer lukning, og det er selvfølgelig ikke rart for lokalsamfundet, og hvis skolen i forvejen var drevet pædagogisk og indlæringsmæssigt forsvarligt (her tænker jeg primært på størrelsen af skolen og kompetencebredden hos lærerne). Men vi kommer også til at opleve strukturelle ændringer inde i byen, og her kommer så min anke.

Jeg kan nu stadig flere steder se opslag, ja nærmest OPRAAB, om at Sønderlandsskolen er lukningstruet. Det er på een gang en forfærdelig gang vrøvl og på samme tid decideret uartigt at proklamere. Der er tale om at Sønderlandsskolen MÅSKE skal "fusionere" med Nørrelandsskolen, og at de større elever nu får flere muligheder, ved at de bliver samlet i større enheder. Derfor er det noget vrøvl.

Det uartige og grænsene til hykleriske er at ledelse, forældre m.v. på een gang gerne vil have det samfund vi lever i i dag, gerne give vores børn en god start på uddannelsessystemet - men de vil ikke have at deres børn "risikerer" at skulle cykle 5min længere i skole, fordi den måske bliver flyttet hvis der bygges en ny på en anden lokation - det er da grinagtigt og hyklerisk.

Og når man ser på situationen hvor små samfund står til at miste deres skoler, hvorved eleverne får over 30min. længere transporttid og risikoen for et "skadet" lokalsamfund til følge - Så er det decideret uartigt at en flok forkælede og egoistiske borgere inde i centrum hyler over at "deres skole" risikerer at blive flyttet 5 min. og at deres unger nu får flere og bedre pædagogiske og indlæringsmæssige muligheder ved større enheder, der fortsat ligger lige om hjørnet.

SKAM JER!


onsdag den 27. april 2011

Sig nærmer 1. maj

... Og i år er vi så "heldige" at det falder på en søndag, så vi alle kan være med til at slappe af og nyde det gode vejr.

1. maj er jo i sig selv en lettere besynderlig tradition, som velsagtens mest får lov fortsat at bestå fordi den ligger på så skøn en årstid, at vejret oftest er skide godt samt at haver og parker er så indbydende... og Rød Tuborg for en stund er en dejlig øl.

Men hvad nu når 1. maj falder på en normal fridag - mon der så stadig er ligeså stor tilslutning som normalt? Det kan godt ske at nu hvor "man" ikke "behøves" at rende med de røde faner for at kunne tillade sig at slænge sig i parkerne, at endnu flere end normalt vil benytte dagen til en gang havearbejde... I forvejen har 1. maj jo tendens til at være en af de store dage i bygge- og havebranchen :-)

Men een ting er sikkert... i år vil jeg forsøge at holde fri, det meste af, 1. maj - jeg er ikke een af dem der er at finde i haven med redskaber i hånden. Men skulle du være det, kan du da lige slå et smut forbi nedenstående:
http://www.sunset.dk/2011/03/foraret-er-pa-vej-ogsa-pa-nettet.html

God 1. maj til Jer alle :-)

fredag den 8. april 2011

Populismens højborg...

Det kommende folketingsvalg nærmer sig med hastige skridt, jovist er det ikke udskrevet endnu - og om det bliver på denne side en sommerferie eller ej, ja det må meningsmålingerne sikkert vise... Og hvorfor så det?

Politik har desværre en yderst kedelig tendens. Det burde handle om fremtiden, visioner og om at sikre det bedste for fremtidige generationer, for vores erhvervsliv, vores ældre, vores børn og os selv - men hvad handler det om? - Det handler om at vinde næste valg, om at sikre sig en periode mere, om at sikre et flertal... Men hvad gavner en periode mere eller et flertal, hvis ikke det er den "rigtige" politik der bliver skabt - så er det jo bare at trække tiden ud og lad skuden langsomt sænke sig selv.

VÅGN OP!

Tiden for sognerådspolitik og populisme bør stoppe nu, vi har ikke råd til det! Samarbejde på tværs af byer, kommuner og partier er eneste vej frem. Vi skal bruge hinandens stærke sider, hinandens gode idéer og vi skal udvikle hinanden for selv at kunne komme op i fart. Det er da skide lige meget om det skulle være tilfældet at Enhedslisten fik en god idé, hvis den virkelig var god så brug den da, selvom det er Venstre der skal stemme for for at den kommer i hus... Det handler ikke om hvem der fik idéen, det handler om hvem der tør at føre den ud i livet til gavn for os alle.

Det helt store problem i politik er at der er alt for mange røvhuller til alt for få taburetter. Og nej jeg mener bestemt ikke der skal flere taburetter til, tvært imod. Fjern regionerne og få professionalisme, vilje og ansvar til kommunalbestyrelserne, der så sammen med Folketinget skal se at få vendt den her skude.

Hvordan vi skal fjerne fokus fra populismepolitik til visionspolitik - ja det er det store spørgsmål. Om det vil hjælpe på "lysten til forandring" og "viljen til at lave reformer", hvis man kun havde 2 perioder, og derefter så skulle "sidde over" i 2 perioder, det ved jeg ikke... Men hvis ikke snart vores politikere lærer at se ud i fremtiden i stedet for at se på meningsmålinger og partiskel så opnår vi ikke den udvikling i det her land som vi burde og som vi kunne.

tirsdag den 5. april 2011

Brugerbetaling eller ej?

Der kører lige nu en god debat omkring brugerbetaling indenfor sundhedsområdet - skal ydelserne være gratis eller ej?

Jeg mener det er en god debat, og jeg mener også det er rettidigt at debattere det netop nu. Måske ikke det mest velegnede tidspunkt set med populistiske øjne, men heldigvis er jeg ikke i besiddelse af sådanne :-)

Indledningsvist må vi gøre os klart, at vi lever i et samfund der ikke har samme økonomiske råderum som tidligere, og dermed må vi se på reformer på alle områder hvor det giver mening.

Dernæst må vi alle stille os selv nogle kritiske spørgsmål... fx
Kan det være rigtigt at vi som samfund skal betale for operationer af knæ m.v. til folk der er kraftigt overvægtige, hvis deres livsstil ikke er lagt om? - Sandsynligheden for at operationen ingen eller meget lille virkning får er jo ganske stor.
Kan det være meningen at vi som samfund skal betale lungeoperationer og andre relaterede operationer til rygere, der ikke er stoppet med at ryge?
Kan det være rigtigt at vi skal betale for ekstremsportsudøveres skader og operationer grundet skader pådraget ved samme? - De burde kunne sørge for en forsikring heraf.

Generelt så mener jeg ikke at vi som samfund skal betale for operationer m.v. af personer der er blevet syge grundet en livsstil eller en ageren man ved der kan pådrage disse sygdomme og skader. Hvis folk ønsker at ryge, overspise, tage stoffer m.v. så er det deres eget valg, men de må også leve med konsekvenserne. Ønsker de at komme ud af deres "misbrug", så skal de selvfølgelig have hjælp, men uden vilje og ønske herom, mener jeg det er deres eget valg, og et valg som gør at vi som samfund ikke skal betale for de sygdomme deres livsstil påfører dem.

Personer der kommer i uheldige situationer grundet en sygdom skal have hjælp, men personer der får en sygdom grundet et valg af livsstil man ved der kan føre til samme - de har selv valgt at ryge bagerst i køen.

I Danmark bør og skal der være lige ret til sundhedsydelserne. Alle har et valg om hvordan de agter at leve deres liv og hvilke skader de ønsker at påføre sig selv - dermed har nogen også selv valgt at frasige sig retten til nogle behandlingstilbud, for samfundets penge. De der, af sociale/psykiske årsager, ikke har valget selv - de skal hjælpes til det.

torsdag den 3. februar 2011

Kan man ikke lide duften i bageriet....

... Så er det måske på tide at finde andre græsgange!

Jeg er ikke verdens nemmeste at ophidse, jeg er faktisk rimelig large og forstående overfor stort set alt, så længe det ikke "skader" uskyldige - og netop derfor er jeg atter på vej i det røde felt.

Det er mig til evig forundring hvorfor nogen mennesker tror, at de er i deres gode ret til at tage alle os andre som gidsler fordi de ikke er tilfredse med deres egne forhold??

Og ja jeg taler om alle de strejkende idioter der ikke fatter, at det ingen sympati og forståelse giver at lege 5-årig.

Private erhvervsliv
Hvis man er ansat i det private erhvervsliv, og er utilfreds med sine forhold, så tager man en snak med chefen/ejeren, eller går til sine repræsentanter hvis man har sådanne. Kan man ved dialog og samtale ikke blive enig, så skal man huske hvem der ejer firmaet... og jo det er faktisk dem der bestemmer. Så har man 2 muligheder: 1) Man indordner sig eller 2) Man finder andre græsgange... der er sikkert mange andre der gerne vil arbejde og indordne sig, hvis det er det der kræves. Som ansat har man ikke ret til at bestemme over virksomheden, nogen gange har man det privilegium alligevel, og så skal man bare være glad - men i sidste ende er det altid ejerne der bestemmer, det er også dem der betaler din løn!

Det offentlige
Handler strejkerne om offentlige/samfundsmæssige forhold så er sagen faktisk ikke så meget anderledes. Jeg GIDER ikke tages som gidsel fordi der er nogle socialistiske strejkende, der synes det er heeelt i orden at påføre private mennesker og firmaer samt hele vores samfundsøkonomi og dagligdag som gidsel fordi de ikke er enige med flertallet. Er man ikke det, må man gøre sin stemme gældende ved valg, bestyrelser m.v. - Men man skal huske at det til enhver tid er flertallet der bestemmer, og uenighed hermed giver ingen ret til at lukke lufthavne, stoppe den kollektive trafik osv...osv... Det skader ikke beslutningstagerne, det skader alle os andre!

Så ja - hvis du strejker, så burde du miste din ret til at få dit job tilbage... Jeg er sikker på der er mange ledige der gerne vil overtage din plads.

SKAM DIG!

fredag den 21. januar 2011

Hvad skal vores børn tro på?

Jeg har igennem flere år været stor forkæmper for, at kristendomsundervisningen skulle fjernes fra den danske folkeskole... fint nok den er på kristne friskoler - men i folkeskolen hører det ingen steder hjemme.

Jeg synes i stedet at religionsundervisning (ikke kristendomsundervisning) skal lægges ind, som et naturligt element under historie og/eller samfundsfag.

Religioner, mytologi m.v. har haft en stor plads i opbygningen af det danske samfund, og det kan ikke fornægtes, men det ændrer ikke på det faktum at vi i dag (de fleste af os) er store modstandere af religiøs indoktrinering ved koranskoler m.v., men i realiteten er vi jo ikke et gran bedre. Og nej der er ikke et reelt frit valg, for vælger man at sit barn ikke skal deltage i "festen", så er barnet udenfor - og det kan ikke passe at det er det valg man har i dagens Danmark.

Danmark er ikke et kristent land, en tro fordrer et psykisk system hvilket et land pr. definition ikke er i besiddelse af, men ja en stor del af befolkningen er kulturkristne, dvs. de ynder at bruge kirken til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse - samt til jul, og det skal de have lov til - men at vi andre påtvinges det, det giver ingen mening.

Lad den kulturmæssige del, såsom drift af x antal kirker tilfalde kulturministeriet, og folkekirken og andre kunne så herefter "leje" sig ind, så sikres vi den rent kulturmæssige arv, selve forkyndelsen skal de nok selv klare.

Jeg er ikke medlem af Folkekirken, primært fordi jeg mener det er falskt og medløbende at være medlem og betale til noget man ikke tror på. I stedet vil jeg hellere give en donation til den lokale kirke hvis jeg kommer der uinviteret... hvilket i sagens natur nok ikke kommer til at ske. Men jeg kunne opfordre alle kulturkristne og alle der ligesom mig hverken er kulturkristne eller kristne til at gøre det samme. Så støtter man det man reelt set gerne vil støtte, nemlig den lokale kirke og faciliteterne til kulturbrug.

Men nu til det jeg mener er endnu vigtigere end alt andet, når det kommer til religionsundervisning i skolen. Jeg ønsker på ingen måde at mine børn skal komme hjem og tro at kristendommen er rigtig. Det kan nemt være at lærerne fortæller at det er "tro", men det kan børn ikke skelne, når de allerede bliver fyldt med det i 1. klasse. Nej gem oplysningen til børnene selv kan tage stilling og vurdere hvad der er historie og fakta. Jeg synes at man i stedet for at bruge timer i skolen på at lære vores børn at tro på en historie, skulle bruge timerne på at lære dem at tro mere på sig selv. Det er heldigvis ikke et problem for mine børn, men jeg er ganske sikker på at at der er mange børn der ville have mere gavn at et par timers boost til deres eget selvværd og tro på sig selv... Det tror jeg vil gavne hele samfundet og specielt vores børn.

Skolen skal være forbeholdt oplysning og læring, ikke indoktrinering!

onsdag den 19. januar 2011

Kan man nu selv til/fravælge?

Jeg synes det er et genialt tiltag som flere danske kommuner er ved at indføre. Fleksibel skattebetaling.

Den "hårde" vinter der er skyld i de irriterende huller i vores vejnet har nu gjort, at flere kommuner vælger at iværksætte fleksibel skattebetaling.

Altså at de undlader at reparere vejene, med det til følge at vi bilister risikerer ødelagte dæk, hjul eller biler og i værste fald risikerer havari og ulykker der implicerer andre trafikanter. Til gengæld kan vi som skatteydere i de enkelte kommuner så også undlade at betale den skatteandel der skulle være gået til vejene. Det bliver spændende at se hvornår det bliver fuldt udrullet, således at os der ikke benytter plejehjem også kan undlade at betale til sådanne osv.

Nu kan jeg desværre ikke rigtigt finde ovenstående nedfældet officielt, men jeg håber da så sandligt at det er fleksibel skattebetaling der ligger til grund for at de undlader at udføre deres pligt mht. vedligeholdelse af vores veje - for det kan da vel ikke passe at at vi skal betale for noget vi ikke får? Indenfor normal aftaleindgåelse ville det da hvertfald føre til en dekort eller tilbageholdelse af betaling (i dette tilfælde skat).

tirsdag den 11. januar 2011

En syg sygehussag...

Så bliver vi atter engang anmodet om at stille op som idioter med fakler foran rådhuset for at gå i samlet trop mod sygehuset, men til hvilken nytte?

Skal vi sætte vores lid til at et fakkeloptog i Holstebro endnu engang vil skabe mediebevågenhed, og i en sådan grad at det vil hjælpe os? og samtidig risikere at blive brugt til en gang politisk propaganda - nej tak!

Hvorfor er vi endt hvor vi er, må være bedre at bruge tiden på at finde ud af... min efterrationalisering har ikke bragt mig andet end at ovenstående intet vil hjælpe - for hvad får vi ud af det andet end at vi "samles", kun at de lokale politikere endelig får en "sag" som kan samle folk på tværs af partiskel, som så herefter kan misbruges.

Det skulle ikke undre mig synderligt, om sagen lynhurtigt bliver fordrejet til at "det er også bare regeringens skyld", men det er det jo ingenlunde - nej den suppedas vi nu befinder os i er resultatet af et inkompetent byråd som ikke magter opgaven at lægge pres på regionsrådet, ikke magter evnen at forhandle med samme og som desværre ikke tids nok har lykkedes med at forklare områdets indbyggere sagens rette natur og vigtighed. Dette kombineret med et desværre endnu mere inkompetent og udueligt regionsråd som har svigtet borgerne ved deres manglende kompetence til at styre en sygehusledelse der i al for lang tid ikke har kunnet drive vore sygehuse økonomisk forsvarligt, deres manglende evne til at overholde forlig og deres totalt mangel på kompetence til at styre budgetter.

Der er ingen tvivl om at der nu skal ryddes op, det er vi desværre nød til. Problemet lige nu består i en forkvaklet prioritering, ja vi kommer til at miste personale på kort sigt - men værre er da hvis vi kommer til at miste livsnødvendige præhospitale enheder her i det vestlige såsom læge/akutbiler. Nu har flere medlemmer af regionsrådet da heldigvis i 11. time indset at det var totalt idioti og mangel på realisme at lukke dem, og derfor besluttet at de fortsat skal bestå.

Men man må da håbe at denne beklagelige sag endelig sætter sig fast hos folk, og de dermed er færdige med at stemme på Bent Hansen & Co.

Nu må vi sætte vores lid til en ansvarlig regering der med Berthel Haarder vil skride ind når sygehus/akutforligsbrudet bliver en realitet.

Så ønskesedlen til Berthel og regeringen:
Sæt Bent Hansen & Co. på plads
Få den her sygehussag lukket en gang for alle
Få afskaffet de regioner, og få sygehusene administreret af professionelle bestyrelser der refererer direkte til regeringen.

mandag den 10. januar 2011

De gamle kæpheste

Når et valg nærmes og omtale, debatter m.v. begynder at rasere, så er det oftest også tiden hvor de gamle travere trækkes ud af stalden, og det gælder også mine kæpheste.

Meget har ændret sig siden mit første debatindlæg/læserbrev i slutningen af 90'erne, og siden jeg første gang fik lov at optræde som "politiker" på TV i starten af det nye årtusinde. Mine grundlæggende holdninger og meninger er dog de samme, nogen er dog blevet forbedret og pudset mere af, men det er også det. Derfor gør det heller aldrig mig noget når de bliver trukket frem. Nu er min valghjemmeside KrydsVHenrik.dk jo som bekendt lukket ned, og af samme årsag er mange af mine indlæg derfor ikke længere så nemme at finde direkte på nettet, så jeg tager lige nogen af dem op her...

Kongehuset:
Jeg synes det er fint vi har et kongehus, jeg er ikke royalist, men det er ikke ens betydende med at kongehuset skal fjernes. Jeg mener blot at vi bør gøre op med os selv om det er det historiske kongehus vi vil beholde eller om vi vil modernisere det - der er fordele og ulemper ved begge dele. Beholder vi det historiske kongehus, som jeg tror er det turismemæssige trækplaster, så skal vi også respektere det. Det betyder at vi ikke skal ændre arveret, tronfølgerlov m.v. Kongehuset skal således ikke "tilrettes" det omkringværende samfund - men forblive historisk, ellers giver det jo ingen mening. Vælger vi derimod en modernisering, så må dette også gælde moms/skat, strafferet osv. og samtidig bør man se på det økonomiske område for dem.
Hvad mener du?

Kvindehandel, prostitution og bordeldrift
Ja det var et af mine første store områder der bragte mig i de landsdækkende medier.
Jeg mener 100% at bordeldrift skal legaliseres 100% under ordnede, regulerede og kontrollerede forhold. Sådan sikrer vi bedre forhold for de piger der har valgt dette fag som deres arbejdsområde. Vi kan sikrer at der sker mindre kvindehandel, idet man skal godkendes og man derfor som "legalt" bordel kan udkonkurrere de der ikke er, hvor de handlede kvinder er. Samtidig kan vi bedre tilbyde løsninger og hjælp til de der gerne vil ud af prostitution.

Hash og rusmidler
Jeg mener at hash ligesom alm. tobak skal være lovligt, dog skal det kun være lovligt at købe/ryge det hvis du er over 18år, samt hvis du ryger det i specielle godkendte rygerklubber, hvor der kun er adgang for personer over 18år. Ved dette sikrer vi at handlen holdes der, hash'en bliver der og vi sikrer en god konkurrent til de pushere der bruger hash som et middel til at præsentere unge mennesker for hårde stoffer.

Det var en kort intro til mine holdninger, som selvfølgelig hurtigt kan uddybes :-)

torsdag den 6. januar 2011

Er vores rygelov liberal?

Ja det mener jeg den er, og jeg mener endda den kan strammes endnu mere, uden at vi går på kompromis med liberalismen.

Mit ønske er at rygning totalt forbydes på offentlige steder, dvs. også i gågader m.v. - og hvorfor nu det?
Jeg mener ikke det er et frit valg, når man kan udsættes for passiv rygning. Passiv rygning dræber hvert eneste år mennesker. Jeg ønsker ikke at udsættes for passiv rygning, derfor ryges der ikke i min bil, der ryges ikke i mit hus og der ryges ikke på mit kontor, holder jeg en fest så ryges der heller ikke i festsalen. Jeg ønsker heller ikke at mine børn udsættes for passiv rygning, og jeg ønsker reelt set heller ikke at de skal se andre ryge, idet jeg ikke mener det er gavnligt.

Jeg mener rygere skal have lov at ryge. På trods af at rygning hvert år koster menneskeliv og koster vore sundhedskasser et usandsynligt højt beløb, som jeg mener kunne bruges bedre på fx forskning, behandling af andre sygdomme, bedre skoler og så meget andet - ja så mener jeg faktisk også at man stort set skal have lov til (næsten) alt, så længe det foregår hjemme bag husets 4 vægge.

Det er ikke fordi jeg er fanatisk, selvom nogen ville mene det, for fx synes jeg også at det burde være lovligt at ryge hash bag husets 4 vægge... Læs mere herom ved at klikke på "etiketten" Narko.

Man skal have lov til at ødelægge sig selv (til en vis grad), så længe det ikke skader os andre - og så længe det sker i "eget hus"...

For at vi kan sætte en effektiv stopper for rygning, så bliver vi nød til at henvise det til private hjem, hvor man må håbe at man ikke udsætter børn for det... eller andre der ikke ønsker det for den sags skyld, eller til "rygeklubber", rygerum på restaurationer eller lukkede gårdhaver m.v.

Rygning skal ikke forbydes, det skal blot reguleres og gøres ubekvemt... Og ja det er det samme der er gældende for alkohol - det kan for min skyld også godt henvises til "lukkede selskaber", diskoteker m.v., så vi slipper for druk på offentlige torve, med mindre udskænkning er godkendt.

Jeg ved godt dette ikke er en holdning der giver specielt mange stemmer... men det er nu engang min holdning :-)

En liberal verden - anno 2011

Hvad er en liberal verden anno 2011 i min optik?

En liberal verden er for mig ikke en verden hvor alt er frit og hvor alle har ret til alt - en sådan verden tror jeg ikke på.

For mig er lige muligheder for alle ikke det samme som at alle skal have lov til at blive læge...
Jeg tror på en verden hvor alle grundlæggende skal behandles ens og stilles lige for at kunne opnå de samme muligheder. Vi kan aldrig garantere at alle så når de samme muligheder, for det er i høj grad vores eget ansvar om vi tager de muligheder, de chancer og træffer de valg der gør at vi når dertil i vores liv som vi ønsker. Samtidig skal vi også alle være så realistiske i vores tilgang til vores egen fremtid og vores egen person, at alle selvfølgelig ikke har samme evner. Vi er ikke ens og vi er ikke alle egnet til de samme ting, fx tror jeg næppe at jeg nogensinde vil blive en god tømrer eller en god læge, af samme årsag vil jeg helt undlade at drømme om det, og jeg vil undlade at forsøge at gennemføre en uddannelse til samme, og i stedet rette mig selv og mine tanker mod det som jeg ved jeg har evner og kapacitet til.

Enhver er sin egen lykkes smed...
Sådan er det nu engang, vi må tage ansvar for os selv og vores eget liv. Samtidig skal vi selvfølgelig være gode til at hjælpe hinanden, udvikle hinanden og skubbe på og motivere hvor vi kan se at det er nødvendigt. Den samlede beholdning af lykke er ikke konstant, der er ikke mindre lykke til mig hvis min nabo bliver mere lykkelig.

Sig nærmer valget...

Tiden nærmer sig hvor vi atter engang skal til stemmeurnerne... og det kan mærkes.

For selvom jeg denne gang ikke har valgplakaterne klar, med mindre jeg da skulle hive nogle af de gamle frem med V'et på, så kan det mærkes i fingrene at det kribler for at skrive og i hovedet at det kribler for at debattere.

Men denne gang må det blive fra sidelinjen, men det skal ingenlunde afholde mig fra at blande mig og nu tage mig tid til, hvordan den "perfekte" verden ser ud i min optik.

Så under "etiketten" Fruergaards Valgprogram 11, vil jeg prøve at komme med mine bud på fremtidens politik - dette velvidende at flertallet efter valget næppe vil følge mine "råd" :-)

Godt valg til Jer alle... og husk det vigtigste er at træffe et valg.

tirsdag den 4. januar 2011

Lige et par citater fra mig...

Mål - Tvivl = Realitet

En gentleman er en mandschauvinist med stil!
(H. Fruergaard)

...Vi er alle ludere for vor herre... Forskellen ligger i hvem der er vores herre, og hvad vi sælger

Modern Managers makes the 2.0 but Visionary Leaders makes the 3.0 in business developing through people and partners (the Qorbiz Philosophy)

Det er kun sportsfolk og idioter der springer over hvor gærdet er højest!

Græsset er altid grønnere, der hvor man vander det!

Uanset om du tror du vil lykkedes eller ej - så får du ret!

When i stop talking you know im dead!

Topmålet af dovenskab er at gøre tingene rigtigt første gang, så slipper man for at gøre det igen!

Jeg ønsker, at alle verdens kulturer skal blæse igennem mit hus så frit som muligt...
Men jeg nægter at lade mig blæse omkuld af nogen!

Remember that the road to peace is always under construction!

Den der kun kender den ene side af en sag, kender heller ikke dén.

Hvis jeg havde vidst at alle mænd var lige besværlige så var jeg blevet ved den første. (Lisbeth Dahl)

Hvis alle der havde en pistol bare gad at skyde sig selv, så var problemet løst (George Harrison)