fredag den 21. januar 2011

Hvad skal vores børn tro på?

Jeg har igennem flere år været stor forkæmper for, at kristendomsundervisningen skulle fjernes fra den danske folkeskole... fint nok den er på kristne friskoler - men i folkeskolen hører det ingen steder hjemme.

Jeg synes i stedet at religionsundervisning (ikke kristendomsundervisning) skal lægges ind, som et naturligt element under historie og/eller samfundsfag.

Religioner, mytologi m.v. har haft en stor plads i opbygningen af det danske samfund, og det kan ikke fornægtes, men det ændrer ikke på det faktum at vi i dag (de fleste af os) er store modstandere af religiøs indoktrinering ved koranskoler m.v., men i realiteten er vi jo ikke et gran bedre. Og nej der er ikke et reelt frit valg, for vælger man at sit barn ikke skal deltage i "festen", så er barnet udenfor - og det kan ikke passe at det er det valg man har i dagens Danmark.

Danmark er ikke et kristent land, en tro fordrer et psykisk system hvilket et land pr. definition ikke er i besiddelse af, men ja en stor del af befolkningen er kulturkristne, dvs. de ynder at bruge kirken til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse - samt til jul, og det skal de have lov til - men at vi andre påtvinges det, det giver ingen mening.

Lad den kulturmæssige del, såsom drift af x antal kirker tilfalde kulturministeriet, og folkekirken og andre kunne så herefter "leje" sig ind, så sikres vi den rent kulturmæssige arv, selve forkyndelsen skal de nok selv klare.

Jeg er ikke medlem af Folkekirken, primært fordi jeg mener det er falskt og medløbende at være medlem og betale til noget man ikke tror på. I stedet vil jeg hellere give en donation til den lokale kirke hvis jeg kommer der uinviteret... hvilket i sagens natur nok ikke kommer til at ske. Men jeg kunne opfordre alle kulturkristne og alle der ligesom mig hverken er kulturkristne eller kristne til at gøre det samme. Så støtter man det man reelt set gerne vil støtte, nemlig den lokale kirke og faciliteterne til kulturbrug.

Men nu til det jeg mener er endnu vigtigere end alt andet, når det kommer til religionsundervisning i skolen. Jeg ønsker på ingen måde at mine børn skal komme hjem og tro at kristendommen er rigtig. Det kan nemt være at lærerne fortæller at det er "tro", men det kan børn ikke skelne, når de allerede bliver fyldt med det i 1. klasse. Nej gem oplysningen til børnene selv kan tage stilling og vurdere hvad der er historie og fakta. Jeg synes at man i stedet for at bruge timer i skolen på at lære vores børn at tro på en historie, skulle bruge timerne på at lære dem at tro mere på sig selv. Det er heldigvis ikke et problem for mine børn, men jeg er ganske sikker på at at der er mange børn der ville have mere gavn at et par timers boost til deres eget selvværd og tro på sig selv... Det tror jeg vil gavne hele samfundet og specielt vores børn.

Skolen skal være forbeholdt oplysning og læring, ikke indoktrinering!

onsdag den 19. januar 2011

Kan man nu selv til/fravælge?

Jeg synes det er et genialt tiltag som flere danske kommuner er ved at indføre. Fleksibel skattebetaling.

Den "hårde" vinter der er skyld i de irriterende huller i vores vejnet har nu gjort, at flere kommuner vælger at iværksætte fleksibel skattebetaling.

Altså at de undlader at reparere vejene, med det til følge at vi bilister risikerer ødelagte dæk, hjul eller biler og i værste fald risikerer havari og ulykker der implicerer andre trafikanter. Til gengæld kan vi som skatteydere i de enkelte kommuner så også undlade at betale den skatteandel der skulle være gået til vejene. Det bliver spændende at se hvornår det bliver fuldt udrullet, således at os der ikke benytter plejehjem også kan undlade at betale til sådanne osv.

Nu kan jeg desværre ikke rigtigt finde ovenstående nedfældet officielt, men jeg håber da så sandligt at det er fleksibel skattebetaling der ligger til grund for at de undlader at udføre deres pligt mht. vedligeholdelse af vores veje - for det kan da vel ikke passe at at vi skal betale for noget vi ikke får? Indenfor normal aftaleindgåelse ville det da hvertfald føre til en dekort eller tilbageholdelse af betaling (i dette tilfælde skat).

tirsdag den 11. januar 2011

En syg sygehussag...

Så bliver vi atter engang anmodet om at stille op som idioter med fakler foran rådhuset for at gå i samlet trop mod sygehuset, men til hvilken nytte?

Skal vi sætte vores lid til at et fakkeloptog i Holstebro endnu engang vil skabe mediebevågenhed, og i en sådan grad at det vil hjælpe os? og samtidig risikere at blive brugt til en gang politisk propaganda - nej tak!

Hvorfor er vi endt hvor vi er, må være bedre at bruge tiden på at finde ud af... min efterrationalisering har ikke bragt mig andet end at ovenstående intet vil hjælpe - for hvad får vi ud af det andet end at vi "samles", kun at de lokale politikere endelig får en "sag" som kan samle folk på tværs af partiskel, som så herefter kan misbruges.

Det skulle ikke undre mig synderligt, om sagen lynhurtigt bliver fordrejet til at "det er også bare regeringens skyld", men det er det jo ingenlunde - nej den suppedas vi nu befinder os i er resultatet af et inkompetent byråd som ikke magter opgaven at lægge pres på regionsrådet, ikke magter evnen at forhandle med samme og som desværre ikke tids nok har lykkedes med at forklare områdets indbyggere sagens rette natur og vigtighed. Dette kombineret med et desværre endnu mere inkompetent og udueligt regionsråd som har svigtet borgerne ved deres manglende kompetence til at styre en sygehusledelse der i al for lang tid ikke har kunnet drive vore sygehuse økonomisk forsvarligt, deres manglende evne til at overholde forlig og deres totalt mangel på kompetence til at styre budgetter.

Der er ingen tvivl om at der nu skal ryddes op, det er vi desværre nød til. Problemet lige nu består i en forkvaklet prioritering, ja vi kommer til at miste personale på kort sigt - men værre er da hvis vi kommer til at miste livsnødvendige præhospitale enheder her i det vestlige såsom læge/akutbiler. Nu har flere medlemmer af regionsrådet da heldigvis i 11. time indset at det var totalt idioti og mangel på realisme at lukke dem, og derfor besluttet at de fortsat skal bestå.

Men man må da håbe at denne beklagelige sag endelig sætter sig fast hos folk, og de dermed er færdige med at stemme på Bent Hansen & Co.

Nu må vi sætte vores lid til en ansvarlig regering der med Berthel Haarder vil skride ind når sygehus/akutforligsbrudet bliver en realitet.

Så ønskesedlen til Berthel og regeringen:
Sæt Bent Hansen & Co. på plads
Få den her sygehussag lukket en gang for alle
Få afskaffet de regioner, og få sygehusene administreret af professionelle bestyrelser der refererer direkte til regeringen.

mandag den 10. januar 2011

De gamle kæpheste

Når et valg nærmes og omtale, debatter m.v. begynder at rasere, så er det oftest også tiden hvor de gamle travere trækkes ud af stalden, og det gælder også mine kæpheste.

Meget har ændret sig siden mit første debatindlæg/læserbrev i slutningen af 90'erne, og siden jeg første gang fik lov at optræde som "politiker" på TV i starten af det nye årtusinde. Mine grundlæggende holdninger og meninger er dog de samme, nogen er dog blevet forbedret og pudset mere af, men det er også det. Derfor gør det heller aldrig mig noget når de bliver trukket frem. Nu er min valghjemmeside KrydsVHenrik.dk jo som bekendt lukket ned, og af samme årsag er mange af mine indlæg derfor ikke længere så nemme at finde direkte på nettet, så jeg tager lige nogen af dem op her...

Kongehuset:
Jeg synes det er fint vi har et kongehus, jeg er ikke royalist, men det er ikke ens betydende med at kongehuset skal fjernes. Jeg mener blot at vi bør gøre op med os selv om det er det historiske kongehus vi vil beholde eller om vi vil modernisere det - der er fordele og ulemper ved begge dele. Beholder vi det historiske kongehus, som jeg tror er det turismemæssige trækplaster, så skal vi også respektere det. Det betyder at vi ikke skal ændre arveret, tronfølgerlov m.v. Kongehuset skal således ikke "tilrettes" det omkringværende samfund - men forblive historisk, ellers giver det jo ingen mening. Vælger vi derimod en modernisering, så må dette også gælde moms/skat, strafferet osv. og samtidig bør man se på det økonomiske område for dem.
Hvad mener du?

Kvindehandel, prostitution og bordeldrift
Ja det var et af mine første store områder der bragte mig i de landsdækkende medier.
Jeg mener 100% at bordeldrift skal legaliseres 100% under ordnede, regulerede og kontrollerede forhold. Sådan sikrer vi bedre forhold for de piger der har valgt dette fag som deres arbejdsområde. Vi kan sikrer at der sker mindre kvindehandel, idet man skal godkendes og man derfor som "legalt" bordel kan udkonkurrere de der ikke er, hvor de handlede kvinder er. Samtidig kan vi bedre tilbyde løsninger og hjælp til de der gerne vil ud af prostitution.

Hash og rusmidler
Jeg mener at hash ligesom alm. tobak skal være lovligt, dog skal det kun være lovligt at købe/ryge det hvis du er over 18år, samt hvis du ryger det i specielle godkendte rygerklubber, hvor der kun er adgang for personer over 18år. Ved dette sikrer vi at handlen holdes der, hash'en bliver der og vi sikrer en god konkurrent til de pushere der bruger hash som et middel til at præsentere unge mennesker for hårde stoffer.

Det var en kort intro til mine holdninger, som selvfølgelig hurtigt kan uddybes :-)

torsdag den 6. januar 2011

Er vores rygelov liberal?

Ja det mener jeg den er, og jeg mener endda den kan strammes endnu mere, uden at vi går på kompromis med liberalismen.

Mit ønske er at rygning totalt forbydes på offentlige steder, dvs. også i gågader m.v. - og hvorfor nu det?
Jeg mener ikke det er et frit valg, når man kan udsættes for passiv rygning. Passiv rygning dræber hvert eneste år mennesker. Jeg ønsker ikke at udsættes for passiv rygning, derfor ryges der ikke i min bil, der ryges ikke i mit hus og der ryges ikke på mit kontor, holder jeg en fest så ryges der heller ikke i festsalen. Jeg ønsker heller ikke at mine børn udsættes for passiv rygning, og jeg ønsker reelt set heller ikke at de skal se andre ryge, idet jeg ikke mener det er gavnligt.

Jeg mener rygere skal have lov at ryge. På trods af at rygning hvert år koster menneskeliv og koster vore sundhedskasser et usandsynligt højt beløb, som jeg mener kunne bruges bedre på fx forskning, behandling af andre sygdomme, bedre skoler og så meget andet - ja så mener jeg faktisk også at man stort set skal have lov til (næsten) alt, så længe det foregår hjemme bag husets 4 vægge.

Det er ikke fordi jeg er fanatisk, selvom nogen ville mene det, for fx synes jeg også at det burde være lovligt at ryge hash bag husets 4 vægge... Læs mere herom ved at klikke på "etiketten" Narko.

Man skal have lov til at ødelægge sig selv (til en vis grad), så længe det ikke skader os andre - og så længe det sker i "eget hus"...

For at vi kan sætte en effektiv stopper for rygning, så bliver vi nød til at henvise det til private hjem, hvor man må håbe at man ikke udsætter børn for det... eller andre der ikke ønsker det for den sags skyld, eller til "rygeklubber", rygerum på restaurationer eller lukkede gårdhaver m.v.

Rygning skal ikke forbydes, det skal blot reguleres og gøres ubekvemt... Og ja det er det samme der er gældende for alkohol - det kan for min skyld også godt henvises til "lukkede selskaber", diskoteker m.v., så vi slipper for druk på offentlige torve, med mindre udskænkning er godkendt.

Jeg ved godt dette ikke er en holdning der giver specielt mange stemmer... men det er nu engang min holdning :-)

En liberal verden - anno 2011

Hvad er en liberal verden anno 2011 i min optik?

En liberal verden er for mig ikke en verden hvor alt er frit og hvor alle har ret til alt - en sådan verden tror jeg ikke på.

For mig er lige muligheder for alle ikke det samme som at alle skal have lov til at blive læge...
Jeg tror på en verden hvor alle grundlæggende skal behandles ens og stilles lige for at kunne opnå de samme muligheder. Vi kan aldrig garantere at alle så når de samme muligheder, for det er i høj grad vores eget ansvar om vi tager de muligheder, de chancer og træffer de valg der gør at vi når dertil i vores liv som vi ønsker. Samtidig skal vi også alle være så realistiske i vores tilgang til vores egen fremtid og vores egen person, at alle selvfølgelig ikke har samme evner. Vi er ikke ens og vi er ikke alle egnet til de samme ting, fx tror jeg næppe at jeg nogensinde vil blive en god tømrer eller en god læge, af samme årsag vil jeg helt undlade at drømme om det, og jeg vil undlade at forsøge at gennemføre en uddannelse til samme, og i stedet rette mig selv og mine tanker mod det som jeg ved jeg har evner og kapacitet til.

Enhver er sin egen lykkes smed...
Sådan er det nu engang, vi må tage ansvar for os selv og vores eget liv. Samtidig skal vi selvfølgelig være gode til at hjælpe hinanden, udvikle hinanden og skubbe på og motivere hvor vi kan se at det er nødvendigt. Den samlede beholdning af lykke er ikke konstant, der er ikke mindre lykke til mig hvis min nabo bliver mere lykkelig.

Sig nærmer valget...

Tiden nærmer sig hvor vi atter engang skal til stemmeurnerne... og det kan mærkes.

For selvom jeg denne gang ikke har valgplakaterne klar, med mindre jeg da skulle hive nogle af de gamle frem med V'et på, så kan det mærkes i fingrene at det kribler for at skrive og i hovedet at det kribler for at debattere.

Men denne gang må det blive fra sidelinjen, men det skal ingenlunde afholde mig fra at blande mig og nu tage mig tid til, hvordan den "perfekte" verden ser ud i min optik.

Så under "etiketten" Fruergaards Valgprogram 11, vil jeg prøve at komme med mine bud på fremtidens politik - dette velvidende at flertallet efter valget næppe vil følge mine "råd" :-)

Godt valg til Jer alle... og husk det vigtigste er at træffe et valg.

tirsdag den 4. januar 2011

Lige et par citater fra mig...

Mål - Tvivl = Realitet

En gentleman er en mandschauvinist med stil!
(H. Fruergaard)

...Vi er alle ludere for vor herre... Forskellen ligger i hvem der er vores herre, og hvad vi sælger

Modern Managers makes the 2.0 but Visionary Leaders makes the 3.0 in business developing through people and partners (the Qorbiz Philosophy)

Det er kun sportsfolk og idioter der springer over hvor gærdet er højest!

Græsset er altid grønnere, der hvor man vander det!

Uanset om du tror du vil lykkedes eller ej - så får du ret!

When i stop talking you know im dead!

Topmålet af dovenskab er at gøre tingene rigtigt første gang, så slipper man for at gøre det igen!

Jeg ønsker, at alle verdens kulturer skal blæse igennem mit hus så frit som muligt...
Men jeg nægter at lade mig blæse omkuld af nogen!

Remember that the road to peace is always under construction!

Den der kun kender den ene side af en sag, kender heller ikke dén.

Hvis jeg havde vidst at alle mænd var lige besværlige så var jeg blevet ved den første. (Lisbeth Dahl)

Hvis alle der havde en pistol bare gad at skyde sig selv, så var problemet løst (George Harrison)