mandag den 10. januar 2011

De gamle kæpheste

Når et valg nærmes og omtale, debatter m.v. begynder at rasere, så er det oftest også tiden hvor de gamle travere trækkes ud af stalden, og det gælder også mine kæpheste.

Meget har ændret sig siden mit første debatindlæg/læserbrev i slutningen af 90'erne, og siden jeg første gang fik lov at optræde som "politiker" på TV i starten af det nye årtusinde. Mine grundlæggende holdninger og meninger er dog de samme, nogen er dog blevet forbedret og pudset mere af, men det er også det. Derfor gør det heller aldrig mig noget når de bliver trukket frem. Nu er min valghjemmeside KrydsVHenrik.dk jo som bekendt lukket ned, og af samme årsag er mange af mine indlæg derfor ikke længere så nemme at finde direkte på nettet, så jeg tager lige nogen af dem op her...

Kongehuset:
Jeg synes det er fint vi har et kongehus, jeg er ikke royalist, men det er ikke ens betydende med at kongehuset skal fjernes. Jeg mener blot at vi bør gøre op med os selv om det er det historiske kongehus vi vil beholde eller om vi vil modernisere det - der er fordele og ulemper ved begge dele. Beholder vi det historiske kongehus, som jeg tror er det turismemæssige trækplaster, så skal vi også respektere det. Det betyder at vi ikke skal ændre arveret, tronfølgerlov m.v. Kongehuset skal således ikke "tilrettes" det omkringværende samfund - men forblive historisk, ellers giver det jo ingen mening. Vælger vi derimod en modernisering, så må dette også gælde moms/skat, strafferet osv. og samtidig bør man se på det økonomiske område for dem.
Hvad mener du?

Kvindehandel, prostitution og bordeldrift
Ja det var et af mine første store områder der bragte mig i de landsdækkende medier.
Jeg mener 100% at bordeldrift skal legaliseres 100% under ordnede, regulerede og kontrollerede forhold. Sådan sikrer vi bedre forhold for de piger der har valgt dette fag som deres arbejdsområde. Vi kan sikrer at der sker mindre kvindehandel, idet man skal godkendes og man derfor som "legalt" bordel kan udkonkurrere de der ikke er, hvor de handlede kvinder er. Samtidig kan vi bedre tilbyde løsninger og hjælp til de der gerne vil ud af prostitution.

Hash og rusmidler
Jeg mener at hash ligesom alm. tobak skal være lovligt, dog skal det kun være lovligt at købe/ryge det hvis du er over 18år, samt hvis du ryger det i specielle godkendte rygerklubber, hvor der kun er adgang for personer over 18år. Ved dette sikrer vi at handlen holdes der, hash'en bliver der og vi sikrer en god konkurrent til de pushere der bruger hash som et middel til at præsentere unge mennesker for hårde stoffer.

Det var en kort intro til mine holdninger, som selvfølgelig hurtigt kan uddybes :-)

Ingen kommentarer: