tirsdag den 11. januar 2011

En syg sygehussag...

Så bliver vi atter engang anmodet om at stille op som idioter med fakler foran rådhuset for at gå i samlet trop mod sygehuset, men til hvilken nytte?

Skal vi sætte vores lid til at et fakkeloptog i Holstebro endnu engang vil skabe mediebevågenhed, og i en sådan grad at det vil hjælpe os? og samtidig risikere at blive brugt til en gang politisk propaganda - nej tak!

Hvorfor er vi endt hvor vi er, må være bedre at bruge tiden på at finde ud af... min efterrationalisering har ikke bragt mig andet end at ovenstående intet vil hjælpe - for hvad får vi ud af det andet end at vi "samles", kun at de lokale politikere endelig får en "sag" som kan samle folk på tværs af partiskel, som så herefter kan misbruges.

Det skulle ikke undre mig synderligt, om sagen lynhurtigt bliver fordrejet til at "det er også bare regeringens skyld", men det er det jo ingenlunde - nej den suppedas vi nu befinder os i er resultatet af et inkompetent byråd som ikke magter opgaven at lægge pres på regionsrådet, ikke magter evnen at forhandle med samme og som desværre ikke tids nok har lykkedes med at forklare områdets indbyggere sagens rette natur og vigtighed. Dette kombineret med et desværre endnu mere inkompetent og udueligt regionsråd som har svigtet borgerne ved deres manglende kompetence til at styre en sygehusledelse der i al for lang tid ikke har kunnet drive vore sygehuse økonomisk forsvarligt, deres manglende evne til at overholde forlig og deres totalt mangel på kompetence til at styre budgetter.

Der er ingen tvivl om at der nu skal ryddes op, det er vi desværre nød til. Problemet lige nu består i en forkvaklet prioritering, ja vi kommer til at miste personale på kort sigt - men værre er da hvis vi kommer til at miste livsnødvendige præhospitale enheder her i det vestlige såsom læge/akutbiler. Nu har flere medlemmer af regionsrådet da heldigvis i 11. time indset at det var totalt idioti og mangel på realisme at lukke dem, og derfor besluttet at de fortsat skal bestå.

Men man må da håbe at denne beklagelige sag endelig sætter sig fast hos folk, og de dermed er færdige med at stemme på Bent Hansen & Co.

Nu må vi sætte vores lid til en ansvarlig regering der med Berthel Haarder vil skride ind når sygehus/akutforligsbrudet bliver en realitet.

Så ønskesedlen til Berthel og regeringen:
Sæt Bent Hansen & Co. på plads
Få den her sygehussag lukket en gang for alle
Få afskaffet de regioner, og få sygehusene administreret af professionelle bestyrelser der refererer direkte til regeringen.

Ingen kommentarer: