onsdag den 27. april 2011

Sig nærmer 1. maj

... Og i år er vi så "heldige" at det falder på en søndag, så vi alle kan være med til at slappe af og nyde det gode vejr.

1. maj er jo i sig selv en lettere besynderlig tradition, som velsagtens mest får lov fortsat at bestå fordi den ligger på så skøn en årstid, at vejret oftest er skide godt samt at haver og parker er så indbydende... og Rød Tuborg for en stund er en dejlig øl.

Men hvad nu når 1. maj falder på en normal fridag - mon der så stadig er ligeså stor tilslutning som normalt? Det kan godt ske at nu hvor "man" ikke "behøves" at rende med de røde faner for at kunne tillade sig at slænge sig i parkerne, at endnu flere end normalt vil benytte dagen til en gang havearbejde... I forvejen har 1. maj jo tendens til at være en af de store dage i bygge- og havebranchen :-)

Men een ting er sikkert... i år vil jeg forsøge at holde fri, det meste af, 1. maj - jeg er ikke een af dem der er at finde i haven med redskaber i hånden. Men skulle du være det, kan du da lige slå et smut forbi nedenstående:
http://www.sunset.dk/2011/03/foraret-er-pa-vej-ogsa-pa-nettet.html

God 1. maj til Jer alle :-)

fredag den 8. april 2011

Populismens højborg...

Det kommende folketingsvalg nærmer sig med hastige skridt, jovist er det ikke udskrevet endnu - og om det bliver på denne side en sommerferie eller ej, ja det må meningsmålingerne sikkert vise... Og hvorfor så det?

Politik har desværre en yderst kedelig tendens. Det burde handle om fremtiden, visioner og om at sikre det bedste for fremtidige generationer, for vores erhvervsliv, vores ældre, vores børn og os selv - men hvad handler det om? - Det handler om at vinde næste valg, om at sikre sig en periode mere, om at sikre et flertal... Men hvad gavner en periode mere eller et flertal, hvis ikke det er den "rigtige" politik der bliver skabt - så er det jo bare at trække tiden ud og lad skuden langsomt sænke sig selv.

VÅGN OP!

Tiden for sognerådspolitik og populisme bør stoppe nu, vi har ikke råd til det! Samarbejde på tværs af byer, kommuner og partier er eneste vej frem. Vi skal bruge hinandens stærke sider, hinandens gode idéer og vi skal udvikle hinanden for selv at kunne komme op i fart. Det er da skide lige meget om det skulle være tilfældet at Enhedslisten fik en god idé, hvis den virkelig var god så brug den da, selvom det er Venstre der skal stemme for for at den kommer i hus... Det handler ikke om hvem der fik idéen, det handler om hvem der tør at føre den ud i livet til gavn for os alle.

Det helt store problem i politik er at der er alt for mange røvhuller til alt for få taburetter. Og nej jeg mener bestemt ikke der skal flere taburetter til, tvært imod. Fjern regionerne og få professionalisme, vilje og ansvar til kommunalbestyrelserne, der så sammen med Folketinget skal se at få vendt den her skude.

Hvordan vi skal fjerne fokus fra populismepolitik til visionspolitik - ja det er det store spørgsmål. Om det vil hjælpe på "lysten til forandring" og "viljen til at lave reformer", hvis man kun havde 2 perioder, og derefter så skulle "sidde over" i 2 perioder, det ved jeg ikke... Men hvis ikke snart vores politikere lærer at se ud i fremtiden i stedet for at se på meningsmålinger og partiskel så opnår vi ikke den udvikling i det her land som vi burde og som vi kunne.

tirsdag den 5. april 2011

Brugerbetaling eller ej?

Der kører lige nu en god debat omkring brugerbetaling indenfor sundhedsområdet - skal ydelserne være gratis eller ej?

Jeg mener det er en god debat, og jeg mener også det er rettidigt at debattere det netop nu. Måske ikke det mest velegnede tidspunkt set med populistiske øjne, men heldigvis er jeg ikke i besiddelse af sådanne :-)

Indledningsvist må vi gøre os klart, at vi lever i et samfund der ikke har samme økonomiske råderum som tidligere, og dermed må vi se på reformer på alle områder hvor det giver mening.

Dernæst må vi alle stille os selv nogle kritiske spørgsmål... fx
Kan det være rigtigt at vi som samfund skal betale for operationer af knæ m.v. til folk der er kraftigt overvægtige, hvis deres livsstil ikke er lagt om? - Sandsynligheden for at operationen ingen eller meget lille virkning får er jo ganske stor.
Kan det være meningen at vi som samfund skal betale lungeoperationer og andre relaterede operationer til rygere, der ikke er stoppet med at ryge?
Kan det være rigtigt at vi skal betale for ekstremsportsudøveres skader og operationer grundet skader pådraget ved samme? - De burde kunne sørge for en forsikring heraf.

Generelt så mener jeg ikke at vi som samfund skal betale for operationer m.v. af personer der er blevet syge grundet en livsstil eller en ageren man ved der kan pådrage disse sygdomme og skader. Hvis folk ønsker at ryge, overspise, tage stoffer m.v. så er det deres eget valg, men de må også leve med konsekvenserne. Ønsker de at komme ud af deres "misbrug", så skal de selvfølgelig have hjælp, men uden vilje og ønske herom, mener jeg det er deres eget valg, og et valg som gør at vi som samfund ikke skal betale for de sygdomme deres livsstil påfører dem.

Personer der kommer i uheldige situationer grundet en sygdom skal have hjælp, men personer der får en sygdom grundet et valg af livsstil man ved der kan føre til samme - de har selv valgt at ryge bagerst i køen.

I Danmark bør og skal der være lige ret til sundhedsydelserne. Alle har et valg om hvordan de agter at leve deres liv og hvilke skader de ønsker at påføre sig selv - dermed har nogen også selv valgt at frasige sig retten til nogle behandlingstilbud, for samfundets penge. De der, af sociale/psykiske årsager, ikke har valget selv - de skal hjælpes til det.