tirsdag den 5. april 2011

Brugerbetaling eller ej?

Der kører lige nu en god debat omkring brugerbetaling indenfor sundhedsområdet - skal ydelserne være gratis eller ej?

Jeg mener det er en god debat, og jeg mener også det er rettidigt at debattere det netop nu. Måske ikke det mest velegnede tidspunkt set med populistiske øjne, men heldigvis er jeg ikke i besiddelse af sådanne :-)

Indledningsvist må vi gøre os klart, at vi lever i et samfund der ikke har samme økonomiske råderum som tidligere, og dermed må vi se på reformer på alle områder hvor det giver mening.

Dernæst må vi alle stille os selv nogle kritiske spørgsmål... fx
Kan det være rigtigt at vi som samfund skal betale for operationer af knæ m.v. til folk der er kraftigt overvægtige, hvis deres livsstil ikke er lagt om? - Sandsynligheden for at operationen ingen eller meget lille virkning får er jo ganske stor.
Kan det være meningen at vi som samfund skal betale lungeoperationer og andre relaterede operationer til rygere, der ikke er stoppet med at ryge?
Kan det være rigtigt at vi skal betale for ekstremsportsudøveres skader og operationer grundet skader pådraget ved samme? - De burde kunne sørge for en forsikring heraf.

Generelt så mener jeg ikke at vi som samfund skal betale for operationer m.v. af personer der er blevet syge grundet en livsstil eller en ageren man ved der kan pådrage disse sygdomme og skader. Hvis folk ønsker at ryge, overspise, tage stoffer m.v. så er det deres eget valg, men de må også leve med konsekvenserne. Ønsker de at komme ud af deres "misbrug", så skal de selvfølgelig have hjælp, men uden vilje og ønske herom, mener jeg det er deres eget valg, og et valg som gør at vi som samfund ikke skal betale for de sygdomme deres livsstil påfører dem.

Personer der kommer i uheldige situationer grundet en sygdom skal have hjælp, men personer der får en sygdom grundet et valg af livsstil man ved der kan føre til samme - de har selv valgt at ryge bagerst i køen.

I Danmark bør og skal der være lige ret til sundhedsydelserne. Alle har et valg om hvordan de agter at leve deres liv og hvilke skader de ønsker at påføre sig selv - dermed har nogen også selv valgt at frasige sig retten til nogle behandlingstilbud, for samfundets penge. De der, af sociale/psykiske årsager, ikke har valget selv - de skal hjælpes til det.

Ingen kommentarer: