fredag den 12. august 2011

Hykleriet og uartigheden vil ingen ende tage

Jeg har en datter der går på Sønderlandsskolen i Holstebro, hvilket vi er rigtig glade for. Vi har i det hele taget aldrig haft noget at brokke os over, bortset fra bagateller, over skole- og institutionsområdet i Holstebro.

Holstebro Kommune er ligesom resten af Danmark igang med at komme "på den anden side" en finansiel krise, og dermed er tilpasninger indenfor mange områder en nødvendighed hvis vi vil fortsætte med bare at have en del af det velfærdssamfund og samfund generelt tilbage om 10 år som vi har i dag. Herfor har vi alle et ansvar.

Vi kommer alle til at lide nogle afsavn, og vi vil alle blive berørt af strukturelle ændringer mange steder i vores hverdag. Nogle af de ændringer vil vi føle er irriterende og andre vil vi føle faktisk er gode.

Et af de steder hvor vi i Holstebro Kommune lige nu oplever ændringer er på skoleområdet. Der skal effektiviseres og udvikles. Vi får muligheden for at give vores ældste elever endnu flere muligheder og en endnu bedre folkeskole ved at samle dem i større enheder med flere valgmuligheder, og dermed mere specialiseret lærekapacitet. Det er et kæmpe plus som de igangværende strukturændringer vil komme til at medføre.

Der er selvfølgelig også alle de "negative sider", såsom små skoler som risikerer lukning, og det er selvfølgelig ikke rart for lokalsamfundet, og hvis skolen i forvejen var drevet pædagogisk og indlæringsmæssigt forsvarligt (her tænker jeg primært på størrelsen af skolen og kompetencebredden hos lærerne). Men vi kommer også til at opleve strukturelle ændringer inde i byen, og her kommer så min anke.

Jeg kan nu stadig flere steder se opslag, ja nærmest OPRAAB, om at Sønderlandsskolen er lukningstruet. Det er på een gang en forfærdelig gang vrøvl og på samme tid decideret uartigt at proklamere. Der er tale om at Sønderlandsskolen MÅSKE skal "fusionere" med Nørrelandsskolen, og at de større elever nu får flere muligheder, ved at de bliver samlet i større enheder. Derfor er det noget vrøvl.

Det uartige og grænsene til hykleriske er at ledelse, forældre m.v. på een gang gerne vil have det samfund vi lever i i dag, gerne give vores børn en god start på uddannelsessystemet - men de vil ikke have at deres børn "risikerer" at skulle cykle 5min længere i skole, fordi den måske bliver flyttet hvis der bygges en ny på en anden lokation - det er da grinagtigt og hyklerisk.

Og når man ser på situationen hvor små samfund står til at miste deres skoler, hvorved eleverne får over 30min. længere transporttid og risikoen for et "skadet" lokalsamfund til følge - Så er det decideret uartigt at en flok forkælede og egoistiske borgere inde i centrum hyler over at "deres skole" risikerer at blive flyttet 5 min. og at deres unger nu får flere og bedre pædagogiske og indlæringsmæssige muligheder ved større enheder, der fortsat ligger lige om hjørnet.

SKAM JER!


Ingen kommentarer: