tirsdag den 18. december 2012

Et held at lange løg er lovligt!

Til stadighed forundres jeg over Liberal Alliances evindelige kamp for at fjerne regulativer og love i Danmark, specielt de love der hjælper os til at blive et bedre og sundere samfund.

Jeg er nærer normalt en stor sympati for LA, som jeg finder som et stærkt parti med gode liberale holdninger, og ikke mindst et parti der formår at kommunikere disse ud, ved at sætte pointerne på spidsen - så de høres og forstås.

Men når de liberale holdninger bliver til et rabiat korstog, så står jeg altså af. For det er da til at få lange løg af LAs til stadighed evige jagt og kamp mod regulering og lovgivning indenfor rygning.

Jeg er helt enig med LA i, at staten ikke skal lovgive sig over dørtærsklen til den personlige frihed, så længe at man ikke skader andre. Men det er jo netop det rygning gør.

Uanset om man sidder i en bil med andre passagerer, går på gaden hvor andre går omkring een, sidder på en fortovscafé eller hvor man nu engang ryger, så er der mennesker omkring een der bliver udsat for passiv rygning i det offentlige rum. Og for slet ikke at tale om de børn der udsættes for passiv rygning ved at der ryges i rum hvor de færdes.

Hvis cigaretter/tobak var blevet opfundet i dag, så er der netop nogen der betvivler at produktet ikke havde nået markedet for Fødevare- og/eller Sundhedsstyrelsen. Dette burde vi måske tænke lidt over.

Vi bør sikre et sundere DK, sikre sundere børn og kommende generationer - og vi bør sikre færre offentlige udgifter til behandling af fx KOL, rygerlunger, cancer m.v. der i høj graf forårsages af rygning og passiv rygning.

Jeg mener ikke rygning skal forbydes, men ligesom fx. hashrygning, bør dette UDELUKKENDE ske i rygerklubber, rygercaféer eller hvad man nu skal kalde dem. Steder der er godkendt, kontrolleret og reguleret af staten, således vi kan sikre os at de personer der vælger at gå derind, har truffet et myndigt og oplyst valg om at de vil udsætte dem selv for rygning i den periode de nu er derinde.

Således vil vi også sikre, at vi kan holde personer under 18 år væk fra rygningen, så vi da har en mulighed for positiv påvirkning i tiden indtil da.

Vi skal lovgive og regulere de områder der er vigtige for vores samfund, vores land og vores borgere - og her er rygning fortsat en stor udfordring, som vi bør komme til livs. At fjerne rygning fra det offentlige rum 100%, samt at sikre at rygning fjernes fra personer under 18 og andre der ikke kan eller har mulighed for at sige fra - det er det eneste rigtige!

At banke sin kone bliver heller ikke lovligt, blot fordi man gør det bag en lukket dør, eller fordi ingen kan se det.

Så LA, tænk lige over den personlige frihed har 2 sider - den personlige frihed betyder ikke frihed til at udøve skade på andre... eller at krænke deres personlige frihed.

lørdag den 6. oktober 2012

En krænkelse af de demokratiske frihedsprincipper?

Er det en krænkelse af de demokratiske frihedsprincipper, at anfægte bandernes eksistensberettigelse?

- Jeg mener det ikke!

Vi har i dag i Danmark en række bander, herunder både rockerklubber, indvandrerbander m.v., der i så høj grad at det skriger til himlen, er nået langt over den grænse der adskiller "alm." klubber/foreninger og bander/klubber der lever af kriminalitet og nedbrydelse af det danske samfunds normer og generelle frihedsprincipper.

"Jamen så længe de bare slå hinanden ihjel, så gør det jo ikke det store" - Det er en generel holdning man hører, og som jeg såmænd også selv har haft indtil for ganske nyligt. Det store problem er at de ikke "bare slår hinanden ihjel"... De er ødelæggende for samfundet og kan meget hurtigt blive det for dit og mit liv, uanset om vi ønsker det eller ej.

Et tænkt eksempel: Din søn eller datter er så uheldige at gå i byen med en kammerat, der "kommer til" at skylde en forkert person penge - dette bliver lynhurtigt dit barns problem, og pludselig er du personligt inddraget, idet du nu har 2 muligheder - at hoppe med på en vogn og betale penge, hvormed du risikerer at blive til evig genstand for afpresning. Alternativet er at stå og holde på sin ret, med de trusler om "død og ødelæggelse" dette vil kunne medføre.

Banderne er lige foran næsen på os, og de "fodres" dagligt af alm. mennesker, der "bare gerne vil være i fred", og af den store narkokriminalitet der foregår i Danmark - hvor de netop er een af de største aktører.

Forbyd nu de bander. Lav en lov og afgræns hvad der er lovligt og ikke lovligt i forhold til danske foreninger/klubber, og slå så hårdt ned. Jo jo, det fjerner ikke kriminaliteten, men det vil gøre det en hel del sværere for dem at agere, og det vil blive lidt svære for dem at kunne "promovere" sig selv, uden veste, logoer og "kendte brands", der kan virke tiltalende.

torsdag den 4. oktober 2012

Lad det være den sidste kvindlige statsminister!

Kan vi ikke snart være enige om at HTS er den SIDSTE kvindelige statsminister vi vælger fordi hun er køn og ikke dygtig!

Vi har i DK tidl været lettere uheldige med vores udpegede ministre, men når det kommer til en statsminister, der så åbenlyst for alle må være blevet valgt pga hun er kvinde fremfor erfaring/kunnen, så er det nærmest pinligt.

Jeg glæder mig til den dag HTS meddeler at der udskrives valg. Den dag vil blive en befrielsens dag, hvor vi vil kunne se frem mod en ny start for Danmark.

En ny start hvor der vil være reel fokus på og vilje til at få Danmark ud af resterne af krisen, få hjulene igang igen og dermed få skabt en masse arbejdspladser i det private erhvervsliv - til glæde og gavn for mulighederne for såvel børn, unge, voksne og ældre - og uanset om man kan være på arbejdsmarkedet eller ej.

Ønskes:
En fremtid der snart konverteres til en nutid fyldt med de rette visioner og reformer... Samt vilje, erfaring og kunnen blandt politikerne - mindre snak og mere arbejde!

mandag den 30. juli 2012

Skyd alle rygere

... Det ville nok være en kende overilet, og mon ikke vi kunne finden en løsning hvor alle blev vindere i "rygekampen".

Flere organisationer foreslår lige nu nye stramninger i rygeloven. At bl.a. rygning skal være forbudt på flere udendørsarealer, såsom strande, forlovscafeer, strande, togperroner og parker mv. Jeg mener det er en genial ide, så vi bl.a. endnu bedre kan sikre at fx børn ikke udsættes for passiv rygning.

MEN hvorfor ikke slå 2 fluer med et smæk? Hvorfor ikke lave rygecafeer hvor man skal være 18+ for at være. Her kan man så købe cigaretter og ryge, evt med mulighed for køb af mad, alkohol mv. Stederne skal selvfølgelig reguleres og kontrolleres af myndighederne med certificering, således der sikres at der kun er et givent antal i hver by, og evt åbningstider overholdes.

Og når vi nu er igang, så kunne vi jo sikre et opgør med en stor del af narkoproblematikken ved at fjerne den illegale handel med hash fra pusherne og de hårde stoffer. Vi kunne flytte hashhandlen ind på disse rygecafeer under samme kontrollerede forhold.

Alle skatter/afgifter mv fra disse cafeer skulle så øremærkes til området for afvænning, behandling mv for rygning, narkotika mv.

Om rygning så også skal forbydes indenfor hjemmets 4 vægge mener jeg ikke, hvis det ikke er til gene for andre. Det betyder bl.a. at rygning hvis der er børn tilstede skal undgåes, ligesom rygning i bil bør forbydes - dette af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

mandag den 23. juli 2012

Uambitiøst af Venstre!

Finder det en kende uambitiøst og berøringsangst af Venstre, at de i næste Folketingssamling kommer med et lovforslag om at det skal være ulovligt at udøve blokade mod en virksomhed der har indgået overenskomst med en landsdækkende fagforening.

Det er selvfølgelig et skridt på vejen, endnu engang at slå to streger under, at der ikke er monopol eller eksklusivret hos fagforeninger - men seriøst!?!? - sæt da virksomhederne fri!

Hvis en virksomhed overholder gældende dansk lovgivning, så skal de ikke kunne tvinges ind i en overenskomst eller samarbejde med en fagforening!

Blokader og restriktioner fra fagforeninger skal være ulovligt, fagforeninger må ikke have hjemmel til at være hverken udøvende eller dømmende magt. Virksomheder skal være frit stillet til at drive deres virksomhed, så længe dansk lovgivning overholdes.

Se nu at få lavet en grundig revision af den danske model og fjern 3 parts forhandlingerne.

Sker dette ikke rettidigt, bryder det hele sammen udenfor kontrol.

fredag den 20. juli 2012

Få nu afskaffet de fagforeninger!


Ja måske en kende forhastet - men hvorfor? Er deres rolle ikke for længst udspillet, når deres (åbenbart) fineste opgave er at blokere, udøve censur, stoppe postlevering mv til helt lovlige virksomheder som endda har indgået en overenskomst - blot ved konkurrenten?

Jeg er rystet i min grundvold!

Jeg kan kun opfordre til at man politisk får sat en stopper for det svineri, samt opfordre alle medlemmer af fx 3F, HK og deres ligesindede til at udmelde sig med det samme, og hvis de endeligt vil være i en fagforening, så vælg gult.

Og at regeringen nu går ud og give fordele til netop de fagforeninger der udøver det her svineri, og dermed slår ned på de fagforeninger som har forsøgt sig med at rejse sig, som moderne interesseorganisationer med uafhængige a-kasser, fra de andres aske - det er da helt godnat, og viser tydeligt at regeringen ikke engang ønsker at benytte åbenlys mulighed for forandring, opgør og modernisering ... Men ja det er jo "sponsorer"... Jeg ville skamme mig hvis jeg støttede dem!

Personligt vil jeg aldrig blive medlem, aldrig støtte en virksomhed der har overenskomst (hvis det kan undgåes) og ej heller ansætte en person der var medlem. Der er dømt total boycut herfra!

Støt op omkring Vejlegate (Restaurant Vejlegården) og deres kamp for frihed til selv at vælge, og til at drive deres egen forretning som de vil!

onsdag den 2. maj 2012

Fjern helligdagene!

Nu kører debatten endnu engang omkring vores "kære" helligdage. Helt ærlig, er det ikke ved at være passé med de helligdage?

Hvad bruger vi dem til? Til at gå i kirke eller til at gå i haven, holde fri og hygge os? - Jeg er ganske sikker på at for de fleste normale danskere, så er det sidstnævnte.

Når nu det er slået fast, hvorfor så ikke fjerne dem alle sammen, og i stedet konvertere dem til 7-10 dages årlig ferie/fridage, som man så kunne bruge der hvor det passede ind i familie/arbejdslivet. Det var da en kende mere fleksibelt.

På den måde vil vi være mere effektive i arbejdslivet - hvilket ville gavne dansk økonomi betragteligt, og vi ville samtidig kunne bruge tiden sammen med familien når vi havde tid, lyst og behov herfor. I dag ligger langt størstedelen jo komprimeret på ganske få måneder i foråret/forsommeren - det kunne da være en anelse bedre om de kunne spredes mere over hele kalenderåret.

Så væk med helligdagene, de der vil benytte disse til at gå i kirke, kan jo blot bruge de konverterede fridage hertil - så er der ingen der bliver "straffet" for ikke at komme i kirke.

lørdag den 21. april 2012

Alle mand til fanerne

Så er den gal igen. Smålige, pamperske og forstokkede fagforeningsfolk er nu atter på barrikaderne mod det moderne samfund og borgerne i al almindelighed.

LO Nordvestjylland er på fornemmeste vis atter engang lykkedes med at bevise at fagforeningernes rolle burde være en saga blot. Musikteatret Holstebro har, som mange andre virksomheder der drives under moderne forhold, valgt ikke at lægge sig selv i faste rammer og regler ved at indgå overenskomst for deres medarbejdere - og dermed frit kunne forhandle med deres medarbejdere efter eget ønske, mulighed og fortjeneste.

LO har så i fascismens revolutionære navn forsøgt sig med et usselt forsøg på afpresning af Musikteatret Holstebros ledelse, ved direktør Anders Jørgensen. Et forsøg der efter al sandsynlighed enten kommer til at skade Musikteatret Holstebro, dets ansatte eller os borgere i Holstebro - og for den sags skyld alle øvrige gæster og kunder i Musikteatret. Truslen er nemlig bl.a. funderet i, at LO vil opsige en aftale med Musikteatret, som vil betyde at de vil flytte deres økonomiske tilskud fra Musikteatret og til Herning Hallerne. En finte der potentielt kun vil få Holstebro og medarbejderne i Musikteatret til at stå tilbage som tabere.

En elegant forhandlingstaktik der tydeligt synliggør LOs forældede metoder, samt syn på det moderne samfund og moderne virksomhedsdrift. Man kunne jo desværre forledes til at tro at LO ikke støttede Musikteatret og dermed kommunen, fordi man mener det er en kulturel og vigtig institution for Holstebro som helhed. Det er i al fald den fornemmelse man sidder tilbage med, når deres "våben" i "kampen", er bl.a. at skade borgerne i Holstebro og dermed også deres egne medlemmer, ved at true med at flytte kulturel "støtte" og opbakning fra Holstebro til Herning.

Anders Jørgensen har min fulde opbakning, og jeg håber at han fastholder sin ret til at drive virksomheden som han finder bedst for Musikteatret, medarbejderne og Holstebro. Det er vi som borgere i Holstebro en hel del bedre tjent med.