lørdag den 21. april 2012

Alle mand til fanerne

Så er den gal igen. Smålige, pamperske og forstokkede fagforeningsfolk er nu atter på barrikaderne mod det moderne samfund og borgerne i al almindelighed.

LO Nordvestjylland er på fornemmeste vis atter engang lykkedes med at bevise at fagforeningernes rolle burde være en saga blot. Musikteatret Holstebro har, som mange andre virksomheder der drives under moderne forhold, valgt ikke at lægge sig selv i faste rammer og regler ved at indgå overenskomst for deres medarbejdere - og dermed frit kunne forhandle med deres medarbejdere efter eget ønske, mulighed og fortjeneste.

LO har så i fascismens revolutionære navn forsøgt sig med et usselt forsøg på afpresning af Musikteatret Holstebros ledelse, ved direktør Anders Jørgensen. Et forsøg der efter al sandsynlighed enten kommer til at skade Musikteatret Holstebro, dets ansatte eller os borgere i Holstebro - og for den sags skyld alle øvrige gæster og kunder i Musikteatret. Truslen er nemlig bl.a. funderet i, at LO vil opsige en aftale med Musikteatret, som vil betyde at de vil flytte deres økonomiske tilskud fra Musikteatret og til Herning Hallerne. En finte der potentielt kun vil få Holstebro og medarbejderne i Musikteatret til at stå tilbage som tabere.

En elegant forhandlingstaktik der tydeligt synliggør LOs forældede metoder, samt syn på det moderne samfund og moderne virksomhedsdrift. Man kunne jo desværre forledes til at tro at LO ikke støttede Musikteatret og dermed kommunen, fordi man mener det er en kulturel og vigtig institution for Holstebro som helhed. Det er i al fald den fornemmelse man sidder tilbage med, når deres "våben" i "kampen", er bl.a. at skade borgerne i Holstebro og dermed også deres egne medlemmer, ved at true med at flytte kulturel "støtte" og opbakning fra Holstebro til Herning.

Anders Jørgensen har min fulde opbakning, og jeg håber at han fastholder sin ret til at drive virksomheden som han finder bedst for Musikteatret, medarbejderne og Holstebro. Det er vi som borgere i Holstebro en hel del bedre tjent med.

Ingen kommentarer: