lørdag den 6. oktober 2012

En krænkelse af de demokratiske frihedsprincipper?

Er det en krænkelse af de demokratiske frihedsprincipper, at anfægte bandernes eksistensberettigelse?

- Jeg mener det ikke!

Vi har i dag i Danmark en række bander, herunder både rockerklubber, indvandrerbander m.v., der i så høj grad at det skriger til himlen, er nået langt over den grænse der adskiller "alm." klubber/foreninger og bander/klubber der lever af kriminalitet og nedbrydelse af det danske samfunds normer og generelle frihedsprincipper.

"Jamen så længe de bare slå hinanden ihjel, så gør det jo ikke det store" - Det er en generel holdning man hører, og som jeg såmænd også selv har haft indtil for ganske nyligt. Det store problem er at de ikke "bare slår hinanden ihjel"... De er ødelæggende for samfundet og kan meget hurtigt blive det for dit og mit liv, uanset om vi ønsker det eller ej.

Et tænkt eksempel: Din søn eller datter er så uheldige at gå i byen med en kammerat, der "kommer til" at skylde en forkert person penge - dette bliver lynhurtigt dit barns problem, og pludselig er du personligt inddraget, idet du nu har 2 muligheder - at hoppe med på en vogn og betale penge, hvormed du risikerer at blive til evig genstand for afpresning. Alternativet er at stå og holde på sin ret, med de trusler om "død og ødelæggelse" dette vil kunne medføre.

Banderne er lige foran næsen på os, og de "fodres" dagligt af alm. mennesker, der "bare gerne vil være i fred", og af den store narkokriminalitet der foregår i Danmark - hvor de netop er een af de største aktører.

Forbyd nu de bander. Lav en lov og afgræns hvad der er lovligt og ikke lovligt i forhold til danske foreninger/klubber, og slå så hårdt ned. Jo jo, det fjerner ikke kriminaliteten, men det vil gøre det en hel del sværere for dem at agere, og det vil blive lidt svære for dem at kunne "promovere" sig selv, uden veste, logoer og "kendte brands", der kan virke tiltalende.

Ingen kommentarer: