tirsdag den 18. december 2012

Et held at lange løg er lovligt!

Til stadighed forundres jeg over Liberal Alliances evindelige kamp for at fjerne regulativer og love i Danmark, specielt de love der hjælper os til at blive et bedre og sundere samfund.

Jeg er nærer normalt en stor sympati for LA, som jeg finder som et stærkt parti med gode liberale holdninger, og ikke mindst et parti der formår at kommunikere disse ud, ved at sætte pointerne på spidsen - så de høres og forstås.

Men når de liberale holdninger bliver til et rabiat korstog, så står jeg altså af. For det er da til at få lange løg af LAs til stadighed evige jagt og kamp mod regulering og lovgivning indenfor rygning.

Jeg er helt enig med LA i, at staten ikke skal lovgive sig over dørtærsklen til den personlige frihed, så længe at man ikke skader andre. Men det er jo netop det rygning gør.

Uanset om man sidder i en bil med andre passagerer, går på gaden hvor andre går omkring een, sidder på en fortovscafé eller hvor man nu engang ryger, så er der mennesker omkring een der bliver udsat for passiv rygning i det offentlige rum. Og for slet ikke at tale om de børn der udsættes for passiv rygning ved at der ryges i rum hvor de færdes.

Hvis cigaretter/tobak var blevet opfundet i dag, så er der netop nogen der betvivler at produktet ikke havde nået markedet for Fødevare- og/eller Sundhedsstyrelsen. Dette burde vi måske tænke lidt over.

Vi bør sikre et sundere DK, sikre sundere børn og kommende generationer - og vi bør sikre færre offentlige udgifter til behandling af fx KOL, rygerlunger, cancer m.v. der i høj graf forårsages af rygning og passiv rygning.

Jeg mener ikke rygning skal forbydes, men ligesom fx. hashrygning, bør dette UDELUKKENDE ske i rygerklubber, rygercaféer eller hvad man nu skal kalde dem. Steder der er godkendt, kontrolleret og reguleret af staten, således vi kan sikre os at de personer der vælger at gå derind, har truffet et myndigt og oplyst valg om at de vil udsætte dem selv for rygning i den periode de nu er derinde.

Således vil vi også sikre, at vi kan holde personer under 18 år væk fra rygningen, så vi da har en mulighed for positiv påvirkning i tiden indtil da.

Vi skal lovgive og regulere de områder der er vigtige for vores samfund, vores land og vores borgere - og her er rygning fortsat en stor udfordring, som vi bør komme til livs. At fjerne rygning fra det offentlige rum 100%, samt at sikre at rygning fjernes fra personer under 18 og andre der ikke kan eller har mulighed for at sige fra - det er det eneste rigtige!

At banke sin kone bliver heller ikke lovligt, blot fordi man gør det bag en lukket dør, eller fordi ingen kan se det.

Så LA, tænk lige over den personlige frihed har 2 sider - den personlige frihed betyder ikke frihed til at udøve skade på andre... eller at krænke deres personlige frihed.