lørdag den 27. april 2013

Det er jo for de fattiges skyld!

Synes det er en kende uintelligent af Johanne Schmidt Nielsen (EL) når hun kalder det forrykt at man tager penge fra de fattige for at skaffe billigere sodavand - det er jo netop for de fattige, de har jo ikke råd til at køre ned til Duborg!

torsdag den 11. april 2013

Så få da opsagt de overenskomster!

Det burde efterhånden være på tide at vi lancerer "Den Danske Model v. 2.0" - Efterhånden er det vel klart for enhver at den nuværende model er håbløst forældet, ineffektiv og i bedste fald nyttesløs.

Vi lever i et frit arbejdsmarked, stavnsbåndet er heldigvis ophævet, og det burde være enhver lønmodtagers frie ret og pligt selv at sige til og fra - på samme måde som det burde være enhver arbejdsgivers frie ret og pligt at gøre samme.

En arbejdsgiver bliver vurderet og "belønnet" af dels sine ansatte, sine ejere og sine kunder - og gør arbejdsgiveren det ikke ordentligt, herunder at tilbyde gode arbejdsforhold for sine ansatte, så vil denne blive straffet af kunder og ejere, sådan er det i den "virkelige verden", og sådan ville det også fungere i det offentlige.

Kunderne, dvs. borgerne ville lynhurtigt skifte "udbyder" hvis ikke arbejdsgiveren opførte sig ordentligt, og så skulle ejerne (dvs. politikerne) nok sørge for at få rettet op på praksis hos arbejdsgiver (i det aktuelle tilfælde KL/skolerne).

Så KL burde sende et varsel på kontraktændring ifm. løn- og arbejdsforhold til deres lærere, dette selvfølgelig med et varsel der som min. tilsvarer opsigelsesvarslet. Herefter er det så lærernes eget valg om de ønsker at indgå i dette samarbejde og fortsætte arbejdet, eller om de ønsker at tage det som en opsigelse, og finde en ny arbejdsgiver.

Modellen fungerer på bedste vis i det private, og jeg er ganske sikker på at den også vil fungere ligeså i det offentlige.

Vi er i en ny tid, en tid hvor alle skal yde lidt ekstra for at vi kommer i mål - dette gælder os alle, og vores strukturer og modeller skal gerne understøtte dette ved en modernisering.

Vågn op, lancer en ny Dansk Model - og se så at få undervisningen tilbage på vores skoler!

mandag den 4. februar 2013

At være liberal

Ja hvad vil det sige at være Liberal? - Jeg har gentagende gange fået skudt i skoen at jeg på den ene side er "ultraliberal" og på den anden side ikke er liberal.

Og hvad vil det egentlig sige? - Definitionen på at være liberal, kan du læse her - men i bund og grund, så er jeg liberal, jeg går ind for den individuelle frihed som en grundtanke i politik og samfundet generelt. Dette kan jeg forsvare hele vejen igennem min politiske linje.

Hvordan det så kan harmonere med at jeg går ind for rygeloven/forbud men fri hash og lægeordineret herion, ja det er et spørgsmål af de bedre, men det er faktisk ganske simpelt...

Min grænse for individets frihed, er når de handlinger man udfører kan skade andre individer, fordi så fjerner man deres mulighed for personlig frihed. Dvs. at ryger du i nærheden af andre mennesker, så udsætter du dem for potentiel skade - dette kan ikke diskuteres. Havde vi derimod "rygerklubber" hvor rygere (hvad enten det så er hash eller alm. cigaretter) kunne mødes og købe produkterne for herefter at ryge dem. Så vidste individet at når de gik ind af den dør så ville de blive udsat for skade, så er sagen nemlig en anden. Samtidig ville man også kunne sikre, at det kun var personer over 18 år der havde adgang hertil, således børn ikke blev udsat for hverken rygning eller passiv rygning. Det er for mig liberalisme.

Jeg går også ind for statskontrolleret bordeldrift, i en moderniseret Hollandsk model. En løsning hvor sexarbejderne inden opstart af virksomhed er til en samtale med både politi og sociale myndigheder, for at tilsikre at der ikke er tvang eller personlige problemer der skulle hindre at det er individets frie valg der gør det. Derudover ugentlige lægetjek, og så selvfølgelig streng kontrol med udlejerne, således det er disse der skal tilsikre, at alle "lejerne" er over 18, har certifikat - og dermed ikke er handlede kvinder, og alle er godkendte til at arbejde i Danmark, og betaler skat til staten. Dette vil nemlig i høj grad fjerne narko- & gadeprostitution, trafficking samt tvangsarbejde indenfor sexindustrien - og samtidig vil det give de bedste og sikreste muligheder for at arbejde indenfor branchen. Det er også liberalisme - alle skal have ret til at udøve det hverv de finder rigtigt for dem - så længe de ikke skader andre, og så længe de overholder danske love.

Så liberalisme kan spænde vidt, og handler ikke kun om lavere skatte, frit skole- og sygehusvalg - det handler i bund og grund om at alle skal have lov til at agere som de vil, så længe de ikke skader andre, hverken direkte eller inddirekte.
onsdag den 30. januar 2013

Grønlændernes undergrund???

Ja, jeg beklager meget - men jeg mener om ingen omstændigheder at Grønland selv skal have ret til de ressourcer der måtte være i deres undergrund.

Dette ikke fordi jeg ikke ville kunne onde dem at blive "selvforsynende" med egen økonomi, men simpelthen fordi jeg dels ikke tiltror projektet den store realitet og dernæst at jeg slet ikke mener at de selv har ret til den.

Fakta er at Rigsfællesskabet... eller rettere Danmark, har skibet uanede mængder ressourcer i form af penge til Grønland. Dette fordi vi følte at vi burde, og fordi det var det rette. Men det betyder også at hvis Grønland nu skal have "deres egne penge", og deres egne ressourcer fra undergrunden, så er der lige et mellemværende der først skal gøres op.

Helt fair, hvis vi deler "rovet" fra undergrunden med fx 50/50 indtil "kontoen" er gjort op, så har jeg ingen problem med at vi laver en "bedre" ordning bagefter, som sikrer Grønland en større del af kagen. Om den del af kagen skal være 100%, det ved jeg så ikke - det vil det jo efter al sandsynlighed blive på sigt, hvis Grønland kan klare sig selv 100%.

Men indtil da, så er ressourcerne altså tilhørende Rigsfællesskabet.

mandag den 21. januar 2013

Skal præsten være troende?

I dag hører man så at det er faldet Præsteforeningen for brystet, at Mejdal Sogn i Holstebro, har opslået en ledig stilling som præst, og skrevet at han/hun skal tro på Gud.... Og hvad så?

Selvfølgelig skal en arbejdsgiver da have lov til at skrive at en kommende ansat skal tro på Gud, ligeså vel som en arbejdsgiver skal have lov til at skrive at man ikke må tro på Gud.

Om man tror på Gud eller ej, har da i høj betydning en indvirkning på ens person, og derfor skal man have lov at segmentere herpå, i det fald man synes man vil have den type personer ansat eller ej.