onsdag den 30. januar 2013

Grønlændernes undergrund???

Ja, jeg beklager meget - men jeg mener om ingen omstændigheder at Grønland selv skal have ret til de ressourcer der måtte være i deres undergrund.

Dette ikke fordi jeg ikke ville kunne onde dem at blive "selvforsynende" med egen økonomi, men simpelthen fordi jeg dels ikke tiltror projektet den store realitet og dernæst at jeg slet ikke mener at de selv har ret til den.

Fakta er at Rigsfællesskabet... eller rettere Danmark, har skibet uanede mængder ressourcer i form af penge til Grønland. Dette fordi vi følte at vi burde, og fordi det var det rette. Men det betyder også at hvis Grønland nu skal have "deres egne penge", og deres egne ressourcer fra undergrunden, så er der lige et mellemværende der først skal gøres op.

Helt fair, hvis vi deler "rovet" fra undergrunden med fx 50/50 indtil "kontoen" er gjort op, så har jeg ingen problem med at vi laver en "bedre" ordning bagefter, som sikrer Grønland en større del af kagen. Om den del af kagen skal være 100%, det ved jeg så ikke - det vil det jo efter al sandsynlighed blive på sigt, hvis Grønland kan klare sig selv 100%.

Men indtil da, så er ressourcerne altså tilhørende Rigsfællesskabet.

Ingen kommentarer: