mandag den 4. februar 2013

At være liberal

Ja hvad vil det sige at være Liberal? - Jeg har gentagende gange fået skudt i skoen at jeg på den ene side er "ultraliberal" og på den anden side ikke er liberal.

Og hvad vil det egentlig sige? - Definitionen på at være liberal, kan du læse her - men i bund og grund, så er jeg liberal, jeg går ind for den individuelle frihed som en grundtanke i politik og samfundet generelt. Dette kan jeg forsvare hele vejen igennem min politiske linje.

Hvordan det så kan harmonere med at jeg går ind for rygeloven/forbud men fri hash og lægeordineret herion, ja det er et spørgsmål af de bedre, men det er faktisk ganske simpelt...

Min grænse for individets frihed, er når de handlinger man udfører kan skade andre individer, fordi så fjerner man deres mulighed for personlig frihed. Dvs. at ryger du i nærheden af andre mennesker, så udsætter du dem for potentiel skade - dette kan ikke diskuteres. Havde vi derimod "rygerklubber" hvor rygere (hvad enten det så er hash eller alm. cigaretter) kunne mødes og købe produkterne for herefter at ryge dem. Så vidste individet at når de gik ind af den dør så ville de blive udsat for skade, så er sagen nemlig en anden. Samtidig ville man også kunne sikre, at det kun var personer over 18 år der havde adgang hertil, således børn ikke blev udsat for hverken rygning eller passiv rygning. Det er for mig liberalisme.

Jeg går også ind for statskontrolleret bordeldrift, i en moderniseret Hollandsk model. En løsning hvor sexarbejderne inden opstart af virksomhed er til en samtale med både politi og sociale myndigheder, for at tilsikre at der ikke er tvang eller personlige problemer der skulle hindre at det er individets frie valg der gør det. Derudover ugentlige lægetjek, og så selvfølgelig streng kontrol med udlejerne, således det er disse der skal tilsikre, at alle "lejerne" er over 18, har certifikat - og dermed ikke er handlede kvinder, og alle er godkendte til at arbejde i Danmark, og betaler skat til staten. Dette vil nemlig i høj grad fjerne narko- & gadeprostitution, trafficking samt tvangsarbejde indenfor sexindustrien - og samtidig vil det give de bedste og sikreste muligheder for at arbejde indenfor branchen. Det er også liberalisme - alle skal have ret til at udøve det hverv de finder rigtigt for dem - så længe de ikke skader andre, og så længe de overholder danske love.

Så liberalisme kan spænde vidt, og handler ikke kun om lavere skatte, frit skole- og sygehusvalg - det handler i bund og grund om at alle skal have lov til at agere som de vil, så længe de ikke skader andre, hverken direkte eller inddirekte.